Framställning och kvalitet - medicinska födelseregistret

Om medicinska födelseregistret

Det medicinska födelseregistret baseras på ett urval av de uppgifter som registreras av vårdgivare i patientjournaler, vid besök i mödrahälsovård respektive förlossningsvård. Regioner och enskilda vårdgivare rapporterar löpande uppgifterna till Socialstyrelsen, där de sammanställs till ett årligt uppdaterat register.

Registrets tillförlitlighet bestäms huvudsakligen av de patientjournalsystem som registret bygger på, samt av vårdgivarnas administrativa rutiner. Den övergripande bedömningen är att registret håller god kvalitet. Bortfallet av rapporterade födslar är lågt, och motsvarar cirka 1–3 procent av landets förlossningar per år de senaste 20 åren. Tillförlitligheten beror dock på vad som ska studeras, eftersom den skiljer sig mellan olika variabler, över tid och mellan olika uppgiftslämnare.

För mer information om registrets framställning och kvalitet, se dokumentet nedan.

Ladda ner

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: