Statistik om fosterskador och kromosomavvikelser

Här hittar du statistik om fosterskador och kromosomavvikelser baserad på medicinska födelseregistret, patientregistret och den särskilda övervakningen av fosterskador och kromosomavvikelser. Statistiken redovisas i form av korta fakta och rapporter. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Övervakning av fosterskador är viktigt för att tidigt kunna upptäcka eventuella riskfaktorer för fosterskador, till exempel läkemedel.
  • Ungefär 2 till 3 procent av alla barn föds med någon form av fosterskada eller kromosomavvikelse. För de flesta skadorna vet man dock inte orsaken.
  • Det ses en klar minskning av antalet barn som föds med neuralrörsdefekter, det vill säga en grupp av fosterskador som bland annat innefattar ryggmärgsbråck. Förmodligen beror en del av nedgången på att allt fler kvinnor äter folsyra under tidig graviditet eller redan vid planering av graviditet.
  • Antalet barn som föds med Downs syndrom minskar trots att mödraåldern ökar. Minskningen beror på att antalet aborter på grund av kromosomavvikelser ökar.

Källa: Fosterskador och kromosomavvikelser 2022

Statistikpublikation

Fosterskador och kromosomavvikelser är en årlig rapport som bland annat visar ökningar och minskningar av fosterskador och kromosomavvikelser. Rapporten är inte enbart en beskrivning av statistik. Den behandlar också olika teman för olika årgångar.

Fosterskador och kromosomavvikelser
Fosterskador och kromosomavvikelser 2022Artikelnummer: 2024-6-9179|Publicerad: 2024-06-26

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Före 2014 baserade statistiken enbart på data från registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser . Från och med 2014 års statistik används dessutom uppgifter från medicinska födelseregistret  och patientregistret .

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller uppgifter om bland annat nyfödda barn, både levande födda och dödfödda med en graviditetslängd på minst 22 fullbordade graviditetsveckor, som föds med en fosterskada eller kromosomavvikelse. Även foster vid graviditeter som avbrutits på grund av fosterskada eller kromosomavvikelse ingår i statistiken.

Statistikens kvalitet

Sedan 2014 används flera register för att identifiera nyfödda barn med någon fosterskada. För kromosomavvikelser bedöms registret ha en nästan 100-procentig täckning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: