Historik om cancerregistret

Cancerregistret har funnits i över 60 år och är Sveriges äldsta hälsodataregister.

Cancerregistret startade 1958 med stöd av Kungl. Maj:ts Kungörelse 1957 Nr 632 som föreskrev om anmälningsplikt för elakartade tumörsjukdomar hos personer folkbokförda i Sverige.

Kartlägga cancersjukdomar

Avsikten med registret var att skapa ett nationellt, befolkningsbaserat cancerregister för att kunna kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tid. Samtidigt skapade man en bas för klinisk och epidemiologisk forskning som möjliggjorde internationella jämförelser.

Ansvarar för registret men inte registreringen

Från början sköttes all registrering av cancerfall centralt på Medicinalstyrelsen, senare Socialstyrelsen. Under mitten av 1970-talet byggdes regionala cancerregister upp i landet och de tog över registreringen. Sedan början av 1980-talet finns det sex onkologiska centrum, senare regionala cancercentrum, dit anmälningarna skickas för att kodas och registreras. Efter kontroll av materialet skickas det årligen till Socialstyrelsen för att ingå i cancerregistret.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: