Filmer om öppna jämförelser socialtjänst

Här kan du se tre korta inspirationsfilmer om kommuners arbete med öppna jämförelser i verksamhetsutveckling. Filmerna riktar sig främst till personer i kommuner som arbetar inom socialtjänsten.

Använd gärna filmerna som diskussionsunderlag och inspiration för hur din kommun kan använda öppna jämförelser för verksamhetsutveckling. Ta gärna kontakt med regionförbunden för erfarenhetsutbyten.

 

Film: "Vi vill göra det enkelt för kommunerna att analysera sitt resultat"

I Jönköpings län samverkar kommunerna sedan flera år tillbaka kring öppna jämförelser. Här kan du se exempel från funktionshinderomsorgen, ett äldreboende och regionförbundet. Filmen är från år 2014.

Film: "Det är inte farligt att få rött"

I Örebro län samverkar kommunerna kring öppna jämförelser. Filmen visar exempel från social barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd. Filmen är från år 2014.

Film: "Att arbeta tillsammans blir en vinst både för brukare, patienter och huvudmän"

I Jämtlands län arbetar kommunerna tillsammans med landstinget för att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. Filmen är från år 2014.

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: