Filmer om öppna jämförelser socialtjänst

Här kan du se tre korta inspirationsfilmer om kommuners arbete med öppna jämförelser i verksamhetsutveckling. Filmerna riktar sig främst till personer i kommuner som arbetar inom socialtjänsten.

Använd gärna filmerna som diskussionsunderlag och inspiration för hur din kommun kan använda öppna jämförelser för verksamhetsutveckling. Ta gärna kontakt med regionförbunden för erfarenhetsutbyten.

 

I Jönköpings län samverkar kommunerna sedan flera år tillbaka kring öppna jämförelser. Här kan du se exempel från funktionshinderomsorgen, ett äldreboende och regionförbundet. Filmen är från år 2014.

I Örebro län samverkar kommunerna kring öppna jämförelser. Filmen visar exempel från social barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd. Filmen är från år 2014.

I Jämtlands län arbetar kommunerna tillsammans med landstinget för att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. Filmen är från år 2014.

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: