Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden svarar på frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå.

Enhetsundersökning äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2024

Under vecka 12 kommer Socialstyrelsen att skicka ut enkäterna för 2024 års enhetsundersökning. Enkäterna skickas ut via leverantören Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator. De skickas via e-post till uppgiftslämnare för verksamheter inom hemtjänst och särskilda boenden.

  • Enkäterna kan besvaras till och med den 19 april.
  • En kvalitetsgranskningsomgång genomförs preliminärt från den 20 maj till den 31 maj. Under den perioden får verksamheterna möjlighet att justera sina svar.
  • Undersökningens resultat publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt under vecka 40-41.

Så här ser 2024 års enkäter ut

Här kan du ta del av och skriva ut frågorna som ingår i 2024 års enkäter. Observera att det inte går att använda dessa för att besvara enkäten. För att svara hänvisar vi till den enkät som skickats ut via e-post.

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Om er verksamhet inte har fått enkäten, skicka då ett e-postmeddelande till aldreundersokning@indikator.org.

Resultat 2023

Om resultaten 2023

  •  Andelen omsorgspersonal med adekvat utbildning i särskilda boenden blir stadigt lägre över tid. Resultatet visar att det har skett en minskning av personal med adekvat utbildning, från 86 procent på vardagar och 84 procent på helger år 2013 till 76 procent på vardagar och 72 procent på helger år 2023.
  • Tillgången till sjuksköterskor i särskilda boenden på vardagar har ökat mellan 2016 och 2023, från 4,0 sjuksköterskor per 100 personer till 4,7 sjuksköterskor per 100 personer. Däremot står trenden på helger still mellan 2016 till 2023, vilket är 0,6 sjuksköterskor per 100 personer.
  • Hemtjänstverksamheter och särskilda boenden med aktuella rutiner för vårdplanering ökade mellan 2022 och 2023, men är fortfarande lägre än före coronapandemin.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en hemtjänstverksamhet eller på ett särskilt boende.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

1. Läs dokumentet Socialstyrelsens äldreundersökningar – manual till Indikators webbverktyg

2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg

3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats

Tidigare års resultat

Äldreguiden – gör webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

På webbplatsen Äldreguiden får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige för offentliga, privata och ideella verksamheter. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: