Sekundär klassificering till diagnosrelaterade grupper (DRG)

Dessa sidor vänder sig till personal i hälso- och sjukvården som använder DRG-system i sin verksamhet samt entreprenörer med inriktning på DRG (Diagnosis Related Groups). I Sverige används NordDRG, som har utvecklats av de nordiska länderna gemensamt.

NordDRG

Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar NordDRG i Sverige. NordDRG-systemet uppdateras årligen för att behålla aktualiteten i systemet.

NordDRG är ett system för klassificering av vårdkontakter. Systemet består av cirka 1 900 grupper som gäller somatisk och psykiatrisk slutenvård och öppenvård samt primärvård.

NordDRG är ett sekundärt patientklassificeringssystem, till skillnad från primära klassificeringssystem, till exempel ICD-10. Med sekundära patient-klassificeringssystem menas system där man aggregerar enskilda patienters vårdhändelser i större grupper utifrån både medicinsk synvinkel och efter hur resurskrävande de är.

Covid-19 i NordDRG

Nya definitionstabeller är framtagna och är tillgängliga från 1 februari 2021.

Samtliga nya WHO koder avseende Covid-19 (U07.1, U07.2, U08.9, U09.9, U10.9, U11.9, U12.9) som är introducerade fram till och med 2021-02-01 går nu att använda i NordDRG systemet. Samtliga har fått specifika grupperingsegenskaper för att kunna grupperas på sedvanligt sätt.

De kommer att grupperas enligt det dokument som är uppdaterad 2021-02-17. De dokumentet innehåller inte alla tänkbara grupperingsmöjligheter utan endast en del. Det gör att WHOs nya koder i samband med Covid-19 inte längre grupperas till DRG Z40.

Här hittar du mer information om hur fall med Covid-19 hanteras i NordDRG (Uppdaterad 2021-02-17)

Användarstöd för dig som arbetar med DRG

Logiken i NordDRG

För att förstå logiken i NordDRG publicerar Socialstyrelsen årligen NordDRG Explorer.

Mer information om logiken i NordDRG, som problem i NordDRG, beslut om större logikförändringar samt processen för logikförändringar, finns på sidan Logiken i DRG.

DRG-koder och text

NordDRG grupper definieras genom kod och text. NordDRG består av cirka 1 900 grupper som gäller somatisk och psykiatrisk slutenvård och öppenvård samt primärvård.

Filer med NordDRG-texter för samtliga grupper samt filer med enbart dagsjukvård finns på sidan DRG-koder och text.

DRG-vikter

På viktlistor finns information olika typer av viktlistor, hur viktlistor beräknas och om kostnadsdata.

Nya viktlistor presenteras senast den 31 oktober varje år. Äldre viktlistor kan beställas från kontaktuppgifterna nedan.

DRG-statistik

NordDRG-statistik presenteras årligen med data från Socialstyrelsens patientregister.

Ytterligare information om DRG-statistik i form av årlig statistikrapport, pivottabell samt länk till Statistikdatabasen i slutenvård för NordDRG finns att hämta på sidan Statistik om NordDRG.

Introduktion i DRG och KPP

Det finns en inspelning och presentationer från en introduktion i DRG OCH KPP från den 29 oktober 2021 som du kan ta del av på sidan Konferenser och presentationer.

Ladda ner eller beställ

Mer hos oss

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: