Tydlig nedgång av antalet cancerfall under pandemin

Publicerad:
Under pandemin har färre diagnosticerats med cancer i Sverige. Totalt insjuknade drygt 62 500 personer i cancer 2020, en minskning med cirka 3 700 jämfört med genomsnittet för de tre föregående åren. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Cancerfallen har ökat sedan 1970, både räknat som antal individer och antal tumörer. Förklaringarna är bland annat att befolkningen vuxit och att vi blir allt äldre men även förbättrad diagnostik och införande av screening spelar in. Andra faktorer som påverkar utvecklingen av antalet cancerfall är levnadsvanor, till exempel ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, rökning, övervikt och fetma samt solvanor. 

Något fler män drabbade

Förra året minskade dock antalet rapporterade cancerfall till Socialstyrelsens cancerregister med 3 658 till 62 555, om man jämför med genomsnittet för de tre föregående åren. Andelen män bland de drabbade uppgick till nästan 53 procent och kvinnorna till drygt 47 procent.

Även färre tumörer registrerades, 68 318 under 2020 jämfört med 71 914 som var genomsnittet för de tre föregående åren. Sannolikt är minskningen av antalet cancerfall en effekt av covid-19-pandemin.

– Vi ser en tydlig nedgång i antalet nydiagnostiserade tumörer rapporterade till cancerregistret för både män och kvinnor. En tänkbar förklaring är att covid-19-pandemin lett till en minskad benägenhet att söka vård för symptom eller delta i screening. Även om det är pandemi är det viktigt att inte vänta med att söka vård, säger Staffan Khan, statistiker på Socialstyrelsen.

Mammografin påverkades

Till exempel rapporterades 9 008 män med prostatacancer under 2020, vilket var 17 procent färre än genomsnittet för de tre föregående åren. Totalt 7 570 kvinnor diagnosticerades med bröstcancer, en nedgång med 6 procent jämfört med perioden 2017–2019. Minskningen syns framför allt bland kvinnor i åldrarna 55–74 år och bland dem över 85 år.

– Flera regioner har under pandemin dragit ned eller tillfälligt stoppat mammografin. Även om det varit temporära förändringar och screeningsverksamheten kom igång under senare delen av 2020 så blev det en nedgång för helåret 2020, säger Staffan Khan.

Pandemins påverkan har inte varit lika stor för alla cancersjukdomar. När det gäller till exempel livmoderhalscancer har antalet rapporterade fall varit i stort sett oförändrat. Under 2020 diagnosticerades 562 personer med livmoderhalscancer, jämfört med 564 perioden 2017-2019.

De 5 största cancersjukdomarna 2020 (antal tumörer)

Kvinnor  

  1. Bröst (10 043)
  2. Tumör i huden, ej malignt melanom (4 169)
  3. Tjocktarm (2 549)
  4. Lunga, luftstrupe och bronker (2 304)
  5. Malignt melanom i huden (2 138)

Män

  1. Prostata (9 009)
  2. Tumör i huden, ej malignt melanom (5 686)
  3. Urinvägar utom njure (2 463)
  4. Tjocktarm (2 424)
  5. Malignt melanom huden (2 333)

Kontakt

Staffan Khan, statistiker
Telefon: 075-247 38 40