Pandemin orsakade överdödlighet 2020 – vissa utrikesfödda mer drabbade

Publicerad:
Covid-19 bidrog till att drygt 7 000 fler dog i Sverige i fjol jämfört med åren 2015-2019. Sjukdomen slog extra hårt mot vissa grupper av utrikesfödda, visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020.

Sverige hade tydlig överdödlighet under 2020. Totalt avled 98 229 personer, vilket kan jämföras med i genomsnitt 91 070 mellan 2015 och 2019. En viktig förklaring var covid-19 som var den tredje vanligaste dödsorsaken med 9 441 dödsfall. Toppade listan över de mest frekventa dödsorsakerna gjorde hjärt- och kärlsjukdomar, 27 973 dödsfall, följt av tumörer, 23 485.

Ungefär 60 procent av dödsfallen i covid-19 inträffade under första halvåret och resterande 40 under andra halvan. Hög ålder var den största riskfaktorn. Nio av tio som dog i sjukdomen var över 70 år. Sju personer var i åldrarna 0-19 år, varav fem under 18 år.

Fler dog under första vågen

Socialstyrelsens siffror visar även att födelseland haft betydelse. Dödligheten i covid-19 var oproportionerligt hög hos personer födda i Turkiet, Syrien, Somalia, Irak, Iran, Grekland och Chile.

– Av de avlidna männen födda i till exempel Somalia var det över 50 procent som dog av covid-19, medan motsvarande andel bland män födda i Sverige var cirka 10 procent. Ett generellt mönster är att bland grupperna med hög dödlighet i covid-19 skedde en mycket stor del av dödsfallen under första vågen, säger Jeroen de Munter, statistiker på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har inte i den här rapporten analyserat orsakerna till att personer födda i dessa länder varit svårare drabbade av covid-19. I rapporter från andra myndigheter har socioekonomiska faktorer  och boendeförhållanden lyfts fram som tänkbara förklaringar.

Andra stora dödsorsaksgrupper under 2020 var demenssjukdomar och lungsjukdomar som kol och lunginflammation, även om det skedde en märkbar minskning av antalet dödsfall till följd av andningsorganens sjukdomar.

Färre självmord

Ytterligare en stor dödsorsaksgrupp var ”yttre orsaker”, till exempel olyckor, mord och självmord. Trots farhågor om att pandemin skulle bidra till ökad risk för självmord visar Socialstyrelsens siffror att antalet självmord minskade till 1 168 under 2020, från 1 269 föregående år.

– Självmorden har minskat bland både kvinnor och män. Av våra siffror ser vi också att fallolyckor ökade 2020 och även en tydlig ökning av dödsfall till följd av övergrepp av annan person bland män, och i mindre utsträckning bland kvinnor, säger Jeroen de Munter.

Dödsfallen till följd av övergrepp av annan person bland män ökade från 79 till 99 mellan 2019 och 2020, och från 22 till 24 för kvinnor. Till stor del orsakades dessa dödsfall av våld med skjutvapen och med stickande/skärande föremål.

Kontakt

Jeroen de Munter, statistiker
Telefon: 075-247 42 43

Kontakt

David Pettersson, statistiker
Telefon: 075-247 31 26