Fortsatt stora regionala skillnader i inlagda på sjukhus efter fallolyckor

Publicerad:
Fallolyckor fortsätter vara den i särklass vanligaste skadeorsaken till sjukhusinläggning. Totalt sett lades drygt 69 000 personer in på sjukhus på grund av fallolyckor 2019, det visar ny statistik. Dessutom finns det stora regionala skillnader i hur många som läggs in på sjukhus.

Fallolyckor är den olyckstyp som årligen leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar. Ny statistik för 2019 visar att 69 343 personer föll och skadade sig så illa att de behövde läggas in på sjukhus, vilket är i samma nivå som 2018. 58 procent var kvinnor och 42 procent män, och drygt sju av tio var 65 år eller äldre. 

Sett över tid har sjukhusinläggningarna på grund av fallolyckor minskat något sedan 2001, men bland män 80 år eller äldre har en ökning skett.   

- Cirka 6 procent av alla 80 år och äldre var någon gång 2019 inskrivna på sjukhus för en fallolycka, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Den vanligaste orsaken till en fallolycka är att man faller i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling, visar statistiken. En av de vanligaste huvuddiagnoserna bland de som läggs in på sjukhus för fallolyckor är lårbensfraktur.

- Äldre som har fallit en gång kan utveckla rädsla för att falla igen och därför minska sin fysiska aktivitet. Detta kan på lång sikt innebära både hälsorelaterade och sociala konsekvenser för den äldre, och även ökad risk för att falla. I år, med den pågående covid-19-pandemin, är det viktigt att inte glömma bort fysisk aktivitet och bra matvanor som ju är en viktig del för att förebygga fallolyckor. För att hålla avstånd kan man till exempel träna i hemmet eller utomhus, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen.

Stora regionala skillnader

Statistiken visar även på fortsatt stora skillnader mellan länen. Det var 2019 dubbelt så vanligt med fallolyckor som ledde till inläggning på Gotland jämfört med Uppsala län. Skillnaden minskar dock om hänsyn tas till åldersstrukturen.   

Bland personer 65 år och äldre lades 50 procent fler in på sjukhus i Stockholms län, jämfört med Uppsala län. I Stockholms län skrevs knappt 3 000 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, i Uppsala län var det knappt 1 900 personer. 

- Skillnaderna behöver dock inte bara bero på att det i vissa regioner finns en högre risk att drabbas. Beslutet att lägga in en person kan bero på organisatoriska och praktiska saker, som vilken vård och omsorg en kommun kan erbjuda eller avstånd mellan sjukhuset och hemmet. Det kan vara värt att påpeka att det kan vara intressant för kommuner och regioner att studera statistiken, för att analysera vad skillnader kan bero på och jämföra förebyggande arbete. Det kan handla om regelbundna läkemedelsgenomgångar, snöröjning eller aktiviteter för äldre, säger Michaela Prochazka

Nationella fallförebyggande veckan inleds i dag

I dag, den 28 september, inleds Socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balansera mera som syftar till att förhindra fallolyckor. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin.

- Huvudbudskapen handlar om vikten för äldre att äta näringsriktigt, träna balans och styrka och att ha kunskap om sina läkemedel. I år kan kampanjaktiviteterna se lite annorlunda ut i landet med anledning av pandemin, en del planerar exempelvis för digitala aktiviteter, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.

Fakta

  • Jämför man kommuner och hur många personer över 80 år som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor varierade antalet från 33 till 85 per 1 000 invånare. Detta enligt siffror för perioden 2017-2019 från Socialstyrelsens patientregister.

  • 2019 avled 998 personer av fallolyckor enligt dödsorsaksstatistiken, vilket motsvarar 2,7 personer per dag. Samtidigt finns det ett mörkertal. Över 90 procent av de som avled var 65 år eller äldre.

  • Nu i vecka 40 pågår Socialstyrelsens kampanj Balansera mera, med fokus på förebyggande arbete när det gäller fallolyckor.

  • För den som arbetar inom social omsorg och hälso- och sjukvård har Socialstyrelsen webbutbildningen ”Ett fall för teamet”. Syftet är att bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat och systematiskt arbete för att förebygga fallolyckor.

Kontakt

Pernilla Fagerström (frågor om statistik)
Telefon: 075-247 36 06

Kontakt

Michaela Prochazka (äldresamordnare)
Telefon: 075-247 30 84