Antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska

Publicerad:
Allt färre insjuknar och dör av hjärtinfarkt. Knappt 4 800 personer avled till följd av akut hjärtinfarkt under 2020, vilket var en minskning med cirka 400 jämfört med föregående år. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, även om antalet personer som drabbas och dör av hjärtinfarkt stadigt har minskat de senaste decennierna. Under 2020 registrerades cirka 22 200 fall av akut hjärtinfarkt i Sverige, vilket var 9 procent färre jämfört med 2019. Det kan delvis förklaras av att färre sökte vård i perioder av hög smittspridning under covid-19-pandemin, säger Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

– I övrigt beror den positiva utveckling vi sett under en följd av år bland annat på ändrade levnadsvanor, förbättrat akut omhändertagande och bättre behandling av riskfaktorer som högt blodtryck och höga blodfettnivåer, säger han.

Män mer drabbade

Risken att råka ut för hjärtinfarkt ökar med åldern. Cirka 5 procent av de fall som inträffade bland män under 2020 drabbade en person som var yngre än 50 år. För kvinnor var motsvarande siffra drygt 2 procent. Det är också betydligt vanligare att män drabbas än kvinnor, även om skillnaden mellan könen successivt har minskat.

Det är även tydliga skillnader beroende på utbildningsnivå. Personer med enbart förgymnasial utbildning har högst dödlighet och lägst har de med eftergymnasial utbildning.

– Det är viktigt att vården fortsätter att arbeta för att evidensbaserad och effektiv behandling av påverkbara faktorer ska komma alla till del, säger Bruno Ziegler.

Kontakt

Bruno Ziegler, sakfrågor
Telefon: 075-247 36 72

Kontakt

Barbro Engdahl, statistikfrågor
Telefon: 075-247 36 11