RSS

Debatt och replik

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Det juridiska läget är inte oklart

Debattreplik av Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, och Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 23 maj 2019.

Risk att daglig verksamhet låser in människor

Debattartikel av Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 19 mars 2019.

Ej likriktning i rekommendationer

Debattreplik av Mattias Fredricson och Anders Berg i Socionomen 2/2019. Svar på vårdcentralen i Hagfors artikel "Socialstyrelsen blockerar utvecklingen" i Socionomen 1/2019.

Man har minst fem år på sig att klara proven

Debattreplik av Magnus Hultin, Umeå universitet, Nils Danielson, Lunds universitet, Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen och Åsa Wennberg, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 8 mars 2019.

Replik på debattartikeln "Vägled LSS-handläggarna"

Replik på debattartikeln "Vägled LSS-handläggarna" i Socionomen nr 7 2018, av enhetschef Annika Öquist och utredare Carina Wiström Bergstock. Publicerad i Socionomen 31 januari 2019.