RSS

Debatt och replik

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Tidiga insatser stoppar unga från att bli kriminella

Debattartikel om den sociala barn- och ungdomsvården av Jenny Rehnman, avdelningschef och Annika Öquist, enhetschef. Publicerad i Dagens Samhälle, på webben och i pappersutgåvan, den 26 september 2019.

Så får vi en mer effektiv kompetensförsörjning

Debattartikel

Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats och i papperstidningen den 29 augusti 2019.

Det juridiska läget är inte oklart

Debattartikel

Debattreplik av Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, och Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 23 maj 2019.

Risk att daglig verksamhet låser in människor

Debattartikel

Debattartikel av Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 19 mars 2019.

Ej likriktning i rekommendationer

Debattartikel

Debattreplik av Mattias Fredricson och Anders Berg i Socionomen 2/2019. Svar på vårdcentralen i Hagfors artikel "Socialstyrelsen blockerar utvecklingen" i Socionomen 1/2019.