RSS

Debatt och replik

Verksamhetsområden
Press
Årtal

"Dags för nystart av det förebyggande arbetet i primärvården"

Debattartikel

Debattartikel om vikten av att förebyggande hälsoarbete återupptas i primärvården efter att en minskning skett under pandemin. Rådgivning om ohälsosamma levnadsvanor har mer eller mindre upphört i flera regioner enligt en ny utvärdering, skriver Iréne Nilsson-Carlsson, folkhälsoråd. Artikeln publicerad i Dagens Medicin den 17 oktober 2022.

De 21 forskarna lägger skulden på fel aktörer

Debattartikel

I en debattartikel i Expressen den 14 september riktade ett antal forskare kritik mot att läkemedlet Paxlovid inte används brett i Sverige. De framhöll att det är olyckligt att de som har makten fortsätter att agera saktfärdigt. Erik Magnusson, inköpschef på Socialstyrelsen, bemötte detta i en debattreplik i Expressen den 23 september 2022.

”Detta behövs för att förebygga brotten”

Debattartikel

Debattartikel om vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser för att motverka att barn och unga utvecklar normbrytande beteende och hamnar i kriminalitet, av generaldirektör Olivia Wigzell i Svenska Dagbladet den 5 november 2021.