RSS

Debatt och replik

Verksamhetsområden
Press
Årtal

”Vårdens tillgänglighet ska inte försämras”

Debattartikel

Debattreplik av Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen, och Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Medicins webbplats den 12 februari 2021.

Socialstyrelsen: Målet är en mer jämlik vård

Debattartikel

Debattreplik av Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen, och Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats den 8 december.

Socialstyrelsen: Försumma inte missbruksvården

Debattartikel

Debattartikel om behov av förbättringar när det gäller vård och stöd till personer med missbruk och beroende, på Dagens samhälles webbplats den 22 september 2020.

Stor andel patienter har överlevt covid-19-vård på svenska sjukhus

Debattartikel

Debattartikel av Kristoffer Strålin, bla docent, överläkare, medicinsk enhet infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Sten Walther, docent, överläkare, thorax–kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping; Svenska intensivvårdsregistret, Johanna Holm, statistiker, Socialstyrelsen, Erik Wahlström, statistiker, Socialstyrelsen, Anna Bennet Bark, enhetschef, Socialstyrelsen, Mona Heurgren, avdelningschef Socialstyrelsen,Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen, Håkan Hanberger, professor, överläkare, avdelningen för infektionsmedicin, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Publicerad på Läkartidningens webbplats den 10 juli.

”Onyanserad bild av Socialstyrelsens arbete”

Debattartikel

Debattreplik av Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen, och Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats den 26 juni.