RSS

Debatt och replik

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Stor andel patienter har överlevt covid-19-vård på svenska sjukhus

Debattartikel

Debattartikel av Kristoffer Strålin, bla docent, överläkare, medicinsk enhet infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Sten Walther, docent, överläkare, thorax–kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping; Svenska intensivvårdsregistret, Johanna Holm, statistiker, Socialstyrelsen, Erik Wahlström, statistiker, Socialstyrelsen, Anna Bennet Bark, enhetschef, Socialstyrelsen, Mona Heurgren, avdelningschef Socialstyrelsen,Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen, Håkan Hanberger, professor, överläkare, avdelningen för infektionsmedicin, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Publicerad på Läkartidningens webbplats den 10 juli.

”Onyanserad bild av Socialstyrelsens arbete”

Debattartikel

Debattreplik av Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen, och Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats den 26 juni.

Socialstyrelsen och SBU svarar om artroskopisk kirurgi

Debattartikel

Debattreplik av Stefan Lohmander, professor emeritus i ortopedi, Ewa Roos, professor, Ingemar Petersson, forskningschef, professor, prioriteringsordförande, Mattias Fredricson, enhetschef, Socialstyrelsen, Pernilla Östlund, avdelningschef SBU, införd i Läkartidningen den 27 maj 2020.

Socialstyrelsen: Etisk plattform från 1997 gäller

Debattartikel

Debattreplik av Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, Lars Sandman professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, samt Mattias Fredricson enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats den 20 april.

Socialstyrelsen delar bilden av den etiska plattformen

Debattartikel

Debattreplik av Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen och Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet. Publicerad på Läkartidningens webbplats den 2 april.

Tidiga insatser hindrar barn att begå brott

Debattartikel

Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och Jenny Rehnman, avdelningschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 21 februari 2020.

Socialstyrelsen: När var tionde skadas i vården krävs handling

Debattartikel

Debattartikel av Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen, och Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 31 januari och i papperstidningen den 6 februari 2020.