RSS

Debatt och replik

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Information om ovanliga diagnoser kommer inte försvinna

Debattartikel

Debattreplik av Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen, och Maria Ek, chef för upphandlingsenheten på Socialstyrelsen. Publicerad på Göteborgs-Postens webbplats den 19 december 2019.

Viktigt ta hänsyn till läkemedel vid bedömning av fallrisk

Debattartikel

Debattreplik av Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi och utredare på Socialstyrelsen, och Barbara David, projektledare för kampanjen Balansera mera, Socialstyrelsen. Publicerad på Läkartidningens webbplats den 25 november 2019.

Tidiga insatser stoppar unga från att bli kriminella

Debattartikel

Debattartikel om den sociala barn- och ungdomsvården av Jenny Rehnman, avdelningschef och Annika Öquist, enhetschef. Publicerad i Dagens Samhälle, på webben och i pappersutgåvan, den 26 september 2019.

Så får vi en mer effektiv kompetensförsörjning

Debattartikel

Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats och i papperstidningen den 29 augusti 2019.

Det juridiska läget är inte oklart

Debattartikel

Debattreplik av Mona Heurgren, avdelningschef statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, och Peter Alvinsson, avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 23 maj 2019.