RSS

Debatt och replik

Verksamhetsområden
Press
Årtal

"Fler barns liv skulle kunna räddas genom organdonation"

Debattartikel

På senare tid har behovet av barndonation uppmärksammats i flera medier. I samband med den mediala uppmärksamheten har Socialstyrelsen noterat en ökning i antalet anmälningar i donationsregistret vilket är mycket positivt. Men samtidigt behöver fler föräldrar fundera på och ta ställning i frågan och därför är det viktigt att de anmäler sig själva och sina barn i donationsregistret , skriver enhetschef Anna Aldehag och avdelningschef Thomas Lindén i en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten den 26 maj 2023.

"Fler barn bör ges möjlighet till organtransplantation"

Debattartikel

Debattartikel om att hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att identifiera möjliga organdonatorer både bland vuxna och barn. Med bättre förutsättningar kan fler donationer av organ från barn till barn (pediatriska organdonationer) genomföras, fler liv räddas och livskvaliteten förbättras för såväl barnen som vårdnadshavare och andra närstående, skriver enhetschef Anna Aldehag och avdelningschef Thomas Lindén i en debattartikel som publicerades i Läkartidningen den 21 mars 2023.

”Nya riktlinjer ska ge bättre vård vid adhd och autism”

Debattartikel

Det behövs bättre stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I synnerhet gäller det unga, där antalet diagnoser ökar. För dem är det viktigt med så tidiga insatser som möjligt, ofta redan före en diagnos, skriver Thomas Lindén, Mattias Fredricson med flera på DN Debatt torsdag den 20 oktober 2022 i samband med publiceringen av de första nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism.

"Dags för nystart av det förebyggande arbetet i primärvården"

Debattartikel

Debattartikel om vikten av att förebyggande hälsoarbete återupptas i primärvården efter att en minskning skett under pandemin. Rådgivning om ohälsosamma levnadsvanor har mer eller mindre upphört i flera regioner enligt en ny utvärdering, skriver Iréne Nilsson-Carlsson, folkhälsoråd. Artikeln publicerad i Dagens Medicin den 17 oktober 2022.

De 21 forskarna lägger skulden på fel aktörer

Debattartikel

I en debattartikel i Expressen den 14 september riktade ett antal forskare kritik mot att läkemedlet Paxlovid inte används brett i Sverige. De framhöll att det är olyckligt att de som har makten fortsätter att agera saktfärdigt. Erik Magnusson, inköpschef på Socialstyrelsen, bemötte detta i en debattreplik i Expressen den 23 september 2022.

”Detta behövs för att förebygga brotten”

Debattartikel

Debattartikel om vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser för att motverka att barn och unga utvecklar normbrytande beteende och hamnar i kriminalitet, av generaldirektör Olivia Wigzell i Svenska Dagbladet den 5 november 2021.