"Fler barns liv skulle kunna räddas genom organdonation"

Publicerad:
På senare tid har behovet av barndonation uppmärksammats i flera medier. I samband med den mediala uppmärksamheten har Socialstyrelsen noterat en ökning i antalet anmälningar i donationsregistret vilket är mycket positivt. Men samtidigt behöver fler föräldrar fundera på och ta ställning i frågan och därför är det viktigt att de anmäler sig själva och sina barn i donationsregistret , skriver enhetschef Anna Aldehag och avdelningschef Thomas Lindén i en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten den 26 maj 2023.

På senare tid har behovet av barndonation uppmärksammats i flera medier. I samband med den mediala uppmärksamheten har Socialstyrelsen noterat en ökning i antalet anmälningar i donationsregistret vilket är mycket positivt.

Men samtidigt behöver fler föräldrar fundera på och ta ställning i frågan och därför är det viktigt att de anmäler sig själva och sina barn i donationsregistret, skriver Anna Aldehag och Thomas Lindén, Socialstyrelsen.

Organdonationer är sällanhändelser i sjukvården och räddar liv genom transplantation. En förutsättning för organtransplantation är att det finns organdonatorer. Sverige har i dag låg barnadödlighet, vilket är fantastiskt. Donation av organ från barn till barn, inträffar därmed än mer sällan. Varje möjlig barndonator behöver därför uppmärksammas. De få barn som avlider så att de kan bli organdonatorer, avlider ofta i tragiska olyckor. Det innebär att föräldrarna behöver ta ställning till frågan om organdonation under traumatiska förhållanden och på mycket kort tid.

Även om organdonationer har ökat i Sverige så är behovet av organ ständigt större än tillgången. När det gäller organ till barn är situationen än mer bekymmersam. Under 2022 blev sju barn varav ett under sex år organdonatorer. Totalt kunde 25 organ tas tillvara och räddade därmed livet på svårt sjuka barn. Den 1 april 2023 väntade 16 barn på en livräddande behandling genom transplantation. Barnen väntar främst på att få en ny lever, njure eller ett nytt hjärta.

Det innebär att föräldrarna behöver ta ställning till frågan om organdonation under traumatiska förhållanden och på mycket kort tid

Den begränsade tillgången på organ från barn kan ha flera troliga orsaker. I en situation där ett barns liv inte längre går att rädda, behöver vårdpersonalen ta upp frågan om organdonation med barnets föräldrar. Personalen på Barnintensivvårdsavdelningarna (BIVA) har därför en mycket viktig roll i dessa situationer. De behöver vara lyhörda och ge stöd samtidigt som de i sin roll ska ge chockade föräldrar förståelig information för att kunna ta ställning till donation. Det är ett stort beslut som de ska leva med resten av livet.

För att ytterligare stärka vårdpersonalens kunskaper och trygghet i donationsarbetet tar Socialstyrelsen även fram teoretisk och praktisk färdighetsträning. Här är förhoppningen att vårt arbete bidrar till att möjliggöra fler organdonationer och därmed fler livräddande behandlingar genom transplantation, samt en högre livskvalité och välbefinnande för såväl barnen själva som för deras föräldrar och närstående.

Att man på förhand har tagit ställning (donation.socialstyrelsen.se) underlättar för såväl ens närstående som för vården i händelse av att ens liv inte längre går att rädda. Först då kan frågan om donation bli aktuell och därmed möjligheten att rädda någon annans liv genom transplantation.

Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen
Anna Aldehag, enhetschef, Nationellt donationscentrum vid Socialstyrelsen