Vetenskapliga råd

Till vetenskapliga råd på Socialstyrelsen utses personer med särskild expertis inom olika vetenskapsgrenar som är av betydelse för Socialstyrelsens arbete.

Det här gör de vetenskapliga råden

De vetenskapliga råden

  • bistår Socialstyrelsen med vetenskaplig expertis inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Råden är yrkesverksamma och har flerårig erfarenhet inom sitt specialistområde. Råden utses av generaldirektören för en period på fyra år och är kopplade till avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. 

Jäv

För kunna bli ett vetenskapligt råd behöver man avge en deklaration om jäv. Det gäller för varje enskilt ärende. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: