Socialstyrelsens råd för etiska frågor

Socialstyrelsens råd för etiska frågor är ett internt rådgivande organ i frågor som rör etik. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande i rådet.

Det här gör Socialstyrelsens råd för etiska frågor 

  • Socialstyrelsens råd för etiska frågor bistår myndighetens medarbetare med etisk reflektion och dialog i uppdrag inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. 

Tidigare fanns även det så kallade Sociala utskottet. Det var ett fristående utskott för etiska frågor som tog ställning till olika dilemman inom socialtjänsten och publicerade frågor och svar på Socialstyrelsens webbplats. Kontakta Socialstyrelsen om du vill ta del av dessa. 

Rådets sammansättning 

  • Lars Sandman, professor i hälso-och sjukvårdsetik, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet
  • Niklas Juth, professor i medicinsk etik, Centrum för forsknings- &bioetik, Uppsala universitet
  • Mikael Sandlund, professor, överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap/psykiatri, Umeå universitet  
  • Pia Nykänen, filosofie doktor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet
  • Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, Avdelningen för filosofi och logik, Göteborgs universitet
  • Anders Castor, barnonkologi, klinisk etiker, Skånes universitetssjukhus
  • Jonna Bornemark, professor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
  • Maria Klamas, vetenskaplig ledare och utvecklingsledare, Fyrbodals kommunalförbund
Senast uppdaterad:
Publicerad: