Socialstyrelsens råd för e-hälsa

Socialstyrelsens råd för e-hälsa inrättades på uppdrag från regeringen 2013. Rådet har till uppgift att vägleda myndigheten i beslut som rör utvecklingen inom e-hälsa.

Det här gör Socialstyrelsens råd för e-hälsa

 • verkar för nationell samsyn.
 • ger råd och vägledning för Socialstyrelsen i e-hälsofrågor.

Deltagande organisationer och roller i rådet

Verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som bidrar till att stödja och utveckla användares verksamhet

 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner
 • Representant från kommun – kunskap om förutsättningarna för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur
 • Representant från region – kunskap om förutsättningar för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur
 • Vårdföretagarna – företräder som en arbetsgivar- och branschorganisation sina medlemmar
 • Famna – företräder sina medlemmar som en branschorganisation för idéburen vård och omsorg

Utbildning och forskning inom hälsoinformatik

 • Uppsala universitet
 • Karolinska institutet
 • Linnéuniversitetet

Yrkesgrupper

 • Svenska läkaresällskapet – professionell sammanslutning med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet, för utveckling inom hälso- och sjukvården
 • Svensk sjuksköterskeförening – arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling. Arbetar med att utveckla sjuksköterskors utbildning och fortbildning och för utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen, omvårdnaden och dess professionella ledning

Myndigheter

 • E-hälsomyndigheten – den aktör inom strategin som har det nationella samordningsansvaret för strategin inom e-hälsa
 • Läkemedelsverket – läkemedel är generellt en stor fråga för patient-säkerhet och gemensam informationsstruktur kan vara ett verktyg att stärka det ytterligare
 • Inspektionen för vård och omsorg – den myndighet som utövar tillsyn och uppmärksammar brister i dokumentationen
 • Myndigheten för digital förvaltning – den myndighet som arbetar för en gemensam digitalisering av offentlig förvaltning

Ledamöter i e-hälsorådet

Socialstyrelsen

 • Mattias Fredricson – ordförande
 • Niklas Eklöf – vice ordförande
 • Lotti Barlow – samordnare
 • Magdalena Fresk – enhetschef

E-hälsomyndigheten

 • Vivéca Busck Håkans – ledamot

Famna

 • Vakant

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • Maria Paulsson – ledamot

Karolinska institutet

 • Sabine Koch – ledamot
 • Nadia Davoody – ersättare

Linnéuniversitetet

 • Tora Hammar – ledamot
 • Evalill Nilsson – ersättare

Läkemedelsverket

 • Karin Gårdmark Östh – ledamot

Malmö stad

 • Johan Norén – ledamot
 • Jovo Bosovic – ledamot

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

 • Mattias Ekhem – ledamot

Region 

 • Sofia Kax, Region Stockholm – ledamot

Svenska läkaresällskapet

 • Mattias Agestam – ledamot
 • Göran Petersson – ersättare

Svensk sjuksköterskeförening

 • Alexandra Eilegård Wallin – ledamot
 • Mattias Georgsson – ersättare

Sveriges Kommuner och Regioner

 • Erika Ericsson – ledamot

Uppsala universitet

 • Maria Hägglund – ledamot
 • Therese Scott Duncan – ersättare

Vårdföretagarna

 • Rikard Johansson – ledamot

Protokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: