Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshinderfrågors uppgift är att vara ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet behandlar övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras närstående. I rådet ingår representanter för funktionshindersrörelsen.

Fler letar efter information om

Det här gör Rådet för funktionshinderfrågor 

 • bevakar hur Socialstyrelsen prioriterar frågor på funktionshindersområdet i relation till andra verksamheter
 • diskuterar vilken insyn och möjlighet till inflytande funktionshinderorganisationerna generellt sett har i Socialstyrelsens verksamhet
 • bevakar hur Socialstyrelsen utövar sitt ansvar att som sektorsmyndighet vara stödjande och pådrivande för att genomföra de funktionshinderspolitiska målen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården
 • ger Socialstyrelsen vägledning för beslut i funktionshindersfrågor.

Rådets sammansättning

Sammansättningen gäller 1 juli 2021–30 juni 2024.

Ordförande

Urban Lindberg, Socialstyrelsen, avdelningschef generaldirektörens stab och ställföreträdande gd

Sekreterare

Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

Ledamöter

 • Eva Borgström, Funktionrätt Sverige/Riksförbundet FUB
 • Kerstin Kjellin, Funktionrätt Sverige/Neuro
 • Karin Neuhaus, Funktionrätt Sverige/Astma- och Allergiförbundet
 • Tommy Olsson, Funktionrätt Sverige/Reumatikerförbundet
 • Maria Sivall, Funktionrätt Sverige/Autism- och Aspergerförbundet
 • Kerstin Haglö, Funktionrätt Sverige/Riksförbundet HjärtLung
 • Gunnel Färm, Funktionrätt Sverige/RLS-förbundet
 • Marie-Jeanette Bergvall, Funktionrätt Sverige/Hjärnskadeförbundet
 • Jimmie Trevett, Funktionsrätt Sverige
 • Magnus Andersson, Funktionsrätt Sverige, kansli
 • Anett Karlsson, Anhörigas Riksförbund
 • Kristian Cornell, DHR
 • Mattias Lundekvam, Hörselskadades Riksförbund
 • Vivianne Emanuelsson, Forum - Kvinnor och Funktionshinder
 • Tiina Nummi Södergren, Synskadades Riksförbund
 • Inga Blomstrand, Funktionrätt Sverige/STROKE-Riksförbundet
 • Matilda Berglund, Calais Funktionrätt Sverige/Riksförbundet Attention

Ersättare

 • Elisabeth Ljungström, Anhörigas Riksförbund/Bräcke Diakoni
 • Eugenia Rudenberg, DHR
 • Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund
 • Monica Lövström, Hörselskadades Riksförbund
Senast uppdaterad:
Publicerad: