Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, använd formuläret nedan för att skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Senast uppdaterad:
Publicerad: