Kansalliset vähemmistöt

Kuulutko johonkin Ruotsin kansallisista vähemmistöistä? Alla annamme oikeuksia koskevia tietoja.

Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Jokainen päättää itse kuuluuko kansalliseen vähemmistöön vai ei – kysymys on siitä, mihin ryhmään samaistuu, ja minkä ryhmän kanssa tuntee yhteenkuuluvuutta.

Taustalla on vuonna 2010 säädetty kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki, jota on vahvistettu uusilla määräyksillä 1. tammikuuta 2019 lähtien. Valtiopäivät on tehnyt päätöksen kansallisiksi vähemmistöiksi tunnustettavista ryhmistä. Se tapahtui samalla, kun Ruotsi liittyi Euroopan neuvoston kansallisia vähemmistöjä koskevaan puitesopimukseen sekä alueellisten ja vähemmistökielten eurooppalaiseen peruskirjaan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: