Sosiaalihallituksen toiminta

Alla annamme tietoja kansallisilla vähemmistökielillä annettavasta palvelusta.

Osapuolella tai osapuolen edustajalla on Sosiaalihallituksessa vireillä olevassa asiassa oikeus joissakin olosuhteissa ottaa yhteyttä meihin äidinkielellään sekä suullisesti että kirjallisesti.

Se koskee meänkieltä, suomea tai saamea puhuvia. Asian on myös liityttävä johonkin näiden kielten hallintoalueista, jos asia esimerkiksi koskee siellä olevaa toimintaa, tai jos osapuoli itse asuu siellä. Hallintoalueet näkyvät tästä.

Ensisijassa kysymykseen tulevat asiat voivat koskea toimivaltakysymyksiä, valtion avustuksia ja oikeudellisen neuvoston asioita.

Senast uppdaterad:
Publicerad: