Kansalisia minuriteettiä

Kuulutkos sie johonki Ruottin kansalisheen minuriteethiin? Täältä sie löyät informasuunia mitä oikeuksia sulla oon.

Ruottila oon viis kansalista minuriteettiä: juutalaiset, roomit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Sie se itte päätät jos sie kuulut kansalisheen minuriteethiin elikkä et – se oon kyse siittä minkä ryhmän kansa sie itenttifieeraat ittesti ja kenenkä kansa sie tunnet kuuluvaisuutta.

Tausta oon laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä joka tuli 2010 ja joka oon vahvistettu uusila päätöksillä 1 tammikuusta lähtien 2019. Valtiopäivät oon päättänheet mitä ryhmiä tunnustethaan kansalisiksi minuriteetiksi. Tämä tapahtu samala ko Ruotti vuona 1999 liitty Euroopparaatin raamikonvensuuhniin suojasta kansalisille minuriteetile ja eurooppalaisele säänöle maanosa- elikkä minuriteettikielile.

Senast uppdaterad:
Publicerad: