Sinun oikeuet

Jos sie kuulut johonki niistä viiestä kansalisesta minuriteetistä – juutalaiset, roomilaiset, saamelaiset, ruottinsuomalaiset elikkä tornionlaaksolaiset – sulla oon vahvistetut oikeuet useamalla aluheela.

Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä

Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä merkittee lyhyesti ette sulla oon seuraavat oikeuet:

  • Kaikila julkisilla toiminoila oon erityinen vastuu ette suojata ja etistää sinun kieltä ja sinun kulttuuria.
  • Lapsila oon vahvistettu oikeus ette kehittää heän kulttuuria ja heän kieltä.
  • Sulla oon oikeus saaja informasuunia mitä laki merkittee sulle, vissiltä valtiolisilta hallintovirastoilta, Sosiaalihallitus kuuluu siiheen.
  • Vissilä ehoila virastoila oon velvolisuus komyniseerata sinun kansa suomenkielelä, meänkielelä ja saamenkielelä - katto lissää tekstissä ”Oikeus käyttää sinun kieltä”.
  • Vanheemilla jokka asuvat hallintoaluheessa oon oikeus saaja koko elikkä perimäisen osan heän vanhuustenhuolosta henkilökunnalta joka ossaa puhua suomenkieltä, meänkieltä elikkä saamenkieltä. Sama jällaa vanheemille jokka asuvat hallintoaluheen ulkopuolela jos kunnala oon saatavuus henkilökunthaan joka ossaa suomenkieltä, jiddiksenkieltä, meänkieltä, roominkieltä elikkä saamenkieltä.
  • Kunnat pitävät vanhuustenhuolon raamin sisälä jotako tarjothaan minuriteettikielilä, ottaa huomihoon vanheemitten tarvetta ette säilyttää heän kultturelliä itenttiteettiä.
  • Kunnat oon vastuuliset ette toimia ette oon henkilökuntaa jokka ossaavat minuriteettikieliä jossako sitä tarttee vanhuusten hoijossa.
  • Hoijonantajat terhveys- ja saihraanhoiossa pitävät toimia ette oon henkilökuntaa jokka ossaavat suomenkieltä, meänkieltä ja saamenkieltä jossako oon tarve hoijossa.
  • Hallintovirastot pitävät antaa kansalisille minuriteetile maholisuuen vaikutusvalthaan kysymyksissä jokka koskevat heitä ja niin pitkälti ko maholista neuvotella minuriteetitten kansa semmosissa kysymyksissä.
  • Lapsitten ja nuoritten mahoisuuen vaikutusvalthaan ja neuvottelhuun pittää erityisesti etistää.
Senast uppdaterad:
Publicerad: