Oikeus käyttää sinun kieltä

Jos sie kuulut johonki niistä kansalisista minuriteetistä sulla oon oikeus käyttää sinun kieltä kontaktissa virastoitten kansa. Täälä sie saat tietää mitä kielelisiä oikeuksia sulla oon ja mitä sie saatat vaatia sinun kunnalta ja muilta virastoilta.

Ruottin kansaliset minuriteetit oon juutalaiset, roomilaiset, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansaliset minuriteettikielet oon jiddiksenkieli, roominkieli, saamenkieli, suomenkieli ja meänkieli.

Kaikkia kansalisia minuriteettikieliä pittää suojata ja etistää

Laki sannoo ette niitä kansalisia minuriteettikieliä pittää suojata ja etistää. Sillä, joka kuuluu kansalisheen minuriteethiin, pittää olla oikeus oppia, kehittää ja käyttää hänen minuriteettikieltä. Virastot pitävät kuunella kansalisia minuriteettiä ja ottaa huomihoon niitten tarpheita.

Erityisen voimakhaat oikeuet suomenkielele, meänkielele ja saamenkielele

Erityisen voimakhaat oikeuet oon sillä joka puhhuu suomenkieltä, meänkieltä elikkä saamenkieltä ja assuu kunnassa hallintoaluheessa.

Webilä: minoritet.se sie saatat nähhä jos sinun kunta kuuluu hallintoaluheesheen.

Sulla, joka asut kunnassa yhessä hallintoaluheessa, oon oikeus komyniseerata virastoitten kansa sinun kielelä. Sie piät saaja vastauksen puhuttuna ja kirjotettuna samala kielelä.

Sie saatat vaatia esikoulua, vissiä muuta petakookista toimintaa ja vanhuustenhuoltoa kokohnaans elikkä perimäisen osan suomenkielelä, meänkielelä elikkä saamenkielelä.

Jos sie asut joissaki kunnista Arjeplog, Jällivaara, Haaparanda, Jokkmokk, Kiruna, Pajala elikkä Övertorneå sulla oon oikeus käyttää minuriteettikieltä kontaktissa tuomioistuimen kansa.

Riippumatta missä sie asut sie piät aina saattaa kirjottaa suomenkielelä, meänkielelä ja saamenkielelä Valtiopäivitten oikeusasiamiehile ja Tiskrimineerinkioikeusasiamiehele. Sama jällaa Jystiitiekanslerille, Försääkrinkikassale, Verovirastolle ja Arpeetsförmeetlinkille asioissa joissako sie olet paartti elikkä paartin eustaja.

Senast uppdaterad:
Publicerad: