Tämä jällaa Sosiaalihallituksessa

Täälä sie löyät informasuunia meän palvelusta kansalisilla minuriteettikie-lilä.

Jos sie olet paartti elikkä eustaja paartile käynissäolevassa asiassa Sosiaalihallituksessa, sulla oon vissilä ehoila oikeus ottaa meän kansa yhtheyttä sinun omala kielelä, suulisesti elikkä kirjotettuna.

Tämä jällaa jos sie puhut meänkieltä, suomenkieltä elikkä saamenkieltä. Sinun asialla häätyy kansa olla yhtheyttä jonku hallintoaluheen kansa näile kielile, esimerkiksi niin ette asia jällaa toimintaa joka oon sielä, elikkä ette sie itte asut sielä. Tässä sie saatat nähhä jos sie asut hallintoaluheela

Net asiat joistako se olletikki saattaa olla kyse oon pätevyyskysymykset, valtiontuki ja asiat jyritisessä raatissa.

Senast uppdaterad:
Publicerad: