Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Läs en sammanfattning av en jämförande undersökning av kommuners stöd till personer med funktionsnedsättning.

Regeringen har bett Socialstyrelsen att jämföra
vilket stöd kommunerna ger till personer med funktionsnedsättning. 
Det är andra gången regeringen vill ha en sådan undersökning.
Första gången var i december år 2010. 
Undersökningen ska göra så att personer med funktionsnedsättning
får bättre stöd.

Socialstyrelsen har jämfört kommunernas webbsidor.
Socialstyrelsen har också skickat en enkät med frågor
till alla kommuner och stadsdelar.

Här är en sammanfattning av 
vad Socialstyrelsen har kommit fram till.

Undersökning av kommunernas webbsidor

Socialstyrelsen har granskat 
de webbsidor som handlar om stöd och service 
till personer med omfattande funktionsnedsättning. 
Förra året granskade vi på ett lite annat sätt.
Därför går det inte helt att jämföra resultatet 
mellan de olika undersökningarna.

Nästan alla kommuner har information om 
hur man kan ringa eller skriva till socialtjänsten
och om vilka olika slags stöd det finns.

Nästan alla kommuner har också information om 
särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Två av tre kommuner har information om 
hur man klagar på kommunen.

Information på lättläst svenska, på teckenspråk, och information som man kan lyssna på

Det finns bara information på lättläst svenska
på en av tre webbplatser. 
Det finns information som man kan lyssna på 
på mindre än hälften av webbplatserna.  
Det finns information på teckenspråk
bara på en av tio webbplatser.

Eftersom många webbsidor saknar 
information på lättläst svenska, 
information på teckenspråk 
och information som man kan lyssna på
är det svårt för en del personer
att få kunskap om vilket stöd de har rätt till.
Det är också svårt att veta 
vem som kan svara på frågor om stöd.

Har kommuner och stadsdelar bra möjlighet att ge stöd åt personer mer psykisk funktionsnedsättning?

Kommuner och stadsdelar behöver lära sig mer
om vilket stöd de ska ge åt personer med psykisk funktionsnedsättning. 
De behöver få bättre kunskap om vem som behöver stöd
och vilket stöd de ska ge.

Många kommuner behöver bli bättre på
att låta personer med psykisk funktionsnedsättning
och deras anhöriga
vara med och bestämma om vilket stöd de behöver. 
Kommunerna måste bli bättre på att ha möten
med brukare och anhöriga.

Nästan två av tre kommuner samarbetar med landstingen
i frågor om personer med psykisk funktionsnedsättning.
Kommuner och landsting ska samarbeta om 
vilka gemensamma mål de har, 
vilka resurser som finns
och vem som har ansvar för vad. 
Samarbetet kan bli bättre,
särskilt när kommun och landsting
ska samarbeta om enskilda personer.

Ny jämförande undersökning år 2012

Nästa jämförande undersökning
kommer att handla om det stöd som kommunerna ger
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Undersökningen kommer att innehålla många frågor.
Två exempel på frågor är: 
Hur ofta gör kommunen uppföljning
av de beslut som handlar om LSS?
Hur många av kommunens handläggare 
har den utbildning de behöver för sitt arbete?

Vi kommer att berätta om den nya undersökningen
i maj år 2012.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Ring eller skriv till Staffan Söderberg.
Telefon: 075 247 38 55
E-post: staffan.soderberg@socialstyrelsen.se

Länkar

Öppna jämförelser

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: