Om föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ges ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sju andra myndigheter.

Om föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS omfattar främst områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa.

Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd.

Respektive myndighet ansvarar för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Information om hur du tar del av författningarna finns på webbplatsen kunskapsguiden.se samt på respektive myndighets webbplats.

Föreskrifter och allmänna råd

Myndigheter som ingår i HSLF-FS

  • E-hälsomyndigheten
  • Folkhälsomyndigheten
  • Inspektionen för vård och omsorg
  • Läkemedelsverket
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
  • Rättsmedicinalverket
  • Socialstyrelsen
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Prenumeration och beställning av tryckta versioner

Socialstyrelsens författningar finns att ladda ner gratis i pdf-format men kan också beställas i tryckt version. Du kan också prenumerera på de tryckta versionerna av Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS. Kostnaden per år är 1 500 kronor inklusive moms. Beställ prenumeration på HSLF-FS (hos Publikationsservice)

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion nedan.

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

Om du vill få löpande information om Socialstyrelsens verksamhet kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka via e-post.

Kontakt

Publikationsservice
Telefon: 075-247 38 80

Kontakt

Socialstyrelsens arkiv
Senast uppdaterad:
Publicerad: