Samverkan och dialog för ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2024 ansvara för att samordna och stödja insatser för att genomföra den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Arbetet sker i nära dialog med hälso- och sjukvårdens företrädare och utifrån deras behov av kunskapsstöd, erfarenhetsutbyte och dialog.

I det arbetet anordnar eller deltar Socialstyrelsen regelbundet i dialogmöten, digitala kunskapsträffar och nationella och regionala konferenser. Det görs i samarbete med bland annat företrädare från regionernas kunskapsstyrningsorganisation och aktörer i Nationellt råd för patientsäkerhet.

Fysiska och digitala möten

Under 2024 anordnar Socialstyrelsen nationella gemensamma möten för de regionala samverkansgrupperna inom patientsäkerhet, inklusive representanter från kommunerna. Mötena anordnas i samarbete med Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet inom regionernas kunskapsstyrningsorganisation. Syftet med mötena är att mötas, nätverka och dela erfarenheter och lärdomar i arbetet för en säker vård.

Mötena riktar sig till dig som arbetar med att stödja och leda arbetet med patientsäkerhet, är medlem i regionala samverkansgrupper patientsäkerhet eller arbetar övergripande med patientsäkerhet i region eller i kommun i rollen som MAS/MAR.

Mötena sker tre gånger per termin genom

  • ett digifysiskt heldagsmöte (det vill säga det går att delta antingen digitalt eller på plats)
  • två digitala möten á 90 minuter under namnet Aktuellt om patientsäkerhet.

Kommande möten 2024

15 oktober klockan 10.00 till 11.30 – Aktuellt om patientsäkerhet

5 december klockan 14.00 till 15.30 – Aktuellt om patientsäkerhet

Aktuellt om patientsäkerhet är ett digitalt forum för dig som arbetar med patientsäkerhet på strategisk nivå i kommun i rollen som MAS eller MAR, eller inom region som medlem i regionala samverkansgrupper.

Aktuellt om patientsäkerhet syftar till att du ska få

  • information om vad som är på gång i det nationella arbetet med patientsäkerhet
  • fördjupad information om något aktuellt ämne i patientsäkerhetsarbetet.

Genomförda möten 2024

15 maj – Aktuellt om patientsäkerhet

Temat för detta möte var markörbaserad journalgranskning, MJG, i region och kommun. Socialstyrelsen och NSG patientsäkerhet informerade om aktuella och pågående arbeten hos respektive organisation.

Aktuellt om patientsäkerhet – presentation (pdf)

3 april – Aktuellt om patientsäkerhet

Temat för detta möte var patienten som medskapare. Socialstyrelsen och NSG patientsäkerhet informerade om aktuella och pågående arbeten hos respektive organisation.

Aktuellt om patientsäkerhet – presentation (pdf) 

12 mars – Nationellt samverkansmöte i patientsäkerhet

Socialstyrelsen, NSG patientsäkerhet och Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Löf berättade på detta möte om pågående arbeten inom respektive organisation. Under eftermiddagen arbetade deltagarna kring dels uppföljning av patientsäkerhet, dels uppdateringen av den nationella handlingsplanen.

Nationellt samverkansmöte i patientsäkerhet – presentation (pdf)

Nationella patientsäkerhetsdagen

Varje år i september anordnar Socialstyrelsen en nationell patientsäkerhetsdag i Stockholm. Dagen ligger i anslutning till den internationella patientsäkerhetsdagen. I år arrangeras den nationella patientsäkerhetsdagen måndagen den 9 september.

Nationell patientsäkerhetsdag – Save the date

Senast uppdaterad:
Publicerad: