Nationell patientsäkerhetsdag

Konferens

Kostnadsfritt
15 sep - 2022
09:00 - 16:00
Den 15 september bjuder Socialstyrelsen in till en nationell patientsäkerhetsdag i centrala Stockholm på temat Agera för säker vård.

Välkommen till en inspirationsdag där du får möjlighet att fylla på med kunskap och erfarenheter om vad som bidrar till ett lyckat patientsäkerhetsarbete. En mötesplats där du kan ta del av goda exempel, nätverka och träffa kollegor från hela landet. 

Blå cirkel med texten "Agera för en säker vård"

Målgrupper

Dagen vänder sig till dig som övergripande ansvarar för, leder och samordnar arbetet med patientsäkerhet i regioner och kommuner, exempelvis i rollen som chefläkare, chefsjuksköterska, MAS, MAR, patientsäkerhetssamordnare eller motsvarande.

Tid och plats

Den 15 september kl. 09.00 – 16.00 på Norra Latin, Stockholm. Registrering från kl. 08.00.

Program

08.00 – 09.00 Ankomst och registrering
09.00 – 09.15 Inledning av dagen (Socialstyrelsen)
09.15 – 10.30 Nationella handlingsplanen för patientsäkerhet lanserades 2020. Vad har hänt sedan dess? (Socialstyrelsen, NSG patientsäkerhet och SKR)
10.30 – 11.00 Kaffepaus
11.00 – 12.00 Goda exempel från olika delar av landet. Lyssna till hur olika regioner och kommuner agerat för säker vård
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Parallella sessioner och rundabordssamtal 
14.30 – 15.00 Kaffepaus
15.00 – 15.45 Utmaningar och vägen framåt – företrädare från ett antal organisat-ioner lyfter sitt perspektiv (Statens haverikommission, IVO, Löf,  patientnämnderna och Socialstyrelsen)
15.45 – 16.00 Avrundning på dagen
16.00 – 17.00 Mingel med lättare förtäring för den som har möjlig-het att stanna kvar

Ladda ner programmet (pdf)

Kostnad

Antalet platser är begränsat och deltagandet är kostnadsfritt. (Deltagarna står själva för rese- och logikostnader.)

Anmälan

Konferensen är fulltecknad.

Frågor

Har du frågor hör gärna av dig till oss på Socialstyrelsen via

psdag2022@socialstyrelsen.se