Kunskapsstöd och utbildningsmaterial i arbetet inom funktionshinderområdet

Här samlar vi stöd och verktyg till dig som arbetar inom funktionshinderområdet för att du ska kunna bidra till delaktighet och jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Personal som arbetar med att ge insatser till personer med funktionsnedsättning behöver rätt stöd och verktyg. Insatserna ska utgå från individens unika behov och ha personen i fokus.

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom funktionshinderområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Webbutbildning om AKK

Socialstyrelsens webbutbildning AKK som kommunikationsstöd är en basutbildning. Syftet med utbildningen är att du ska få kunskaper för att kunna tillämpa AKK på din arbetsplats. Utbildningen är utformad för att i första hand genomföras i grupp, exempelvis på arbetsplatsens verksamhetsmöten, men går även att genomföra individuellt. Till materialet hör även ett arbetshäfte där du hittar övningar kopplade till respektive kapitel.

AKK som kommunikationsstöd på utbildningsportalen

Vägledning och kunskapsstöd

Att ha rätt kompetens är avgörande för att kunna ge personer med funktionsnedsättning stöd, service och omsorg av god kvalitet.

Stödmaterial för delaktighet i genomförandeplaner

Stödmaterialen vänder sig både till dig som arbetar i eller är chef i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner.

Handböcker som ger stöd i tillämpning av lagar och regler

Handböckerna informerar om lagstiftningen och dess tillämpning som stöd för verksamheter som ska ge insatser till personer med funktionsnedsättning.

Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion

Webbutbildningen Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion är en grundläggande utbildning om personlig assistans. Den vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete utför personlig assistans.

Utbildningsmaterial om bemötande och jämlik vård

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso-och sjukvård – ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor stödjer dig som arbetar i hälso- och sjukvården för att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

Spel för hälsosamma levnadsvanor 

Senast uppdaterad:
Publicerad: