Att mäta beredskap för förändring (BFF)

Det är viktigt att välja rätt tidpunkt för ett förändringsarbete och att starta där förutsättningarna är bäst. Med enkäten Beredskap för förändring (BFF) kan organisationer mäta vilken beredskap de har för förändring och var i organisationen det är bäst påbörja ett förändringsarbete.

Inga mätningar för närvarande

För närvarande kan vi tyvärr inte erbjuda någon mätning eftersom vi håller på att uppdatera tjänsten. Vi återkommer med information om när tjänsten blir tillgänglig igen.

Ett förändringsarbete bör starta i den del av organisationen där det finns mest öppenhet för förändringar, eftersom förutsättningarna att lyckas förstås är större om det inte finns ett motstånd.

Enkäten BFF mäter förändringsberedskap

Enkäten Beredskap för förändring (BFF), mäter förändringsberedskap i olika delar av en organisation och visar också vilka resurser som behövs för att lyckas i de olika delarna. Om flera arbetsenheter ingår i mätningen kan organisationen få resultatet redovisat per enhet. Det ger vägledning om vilken beredskap organisationen har för att förändras och var, det vill säga på vilken enhet, det är lämpligast att börja förändringsarbetet.

Så här går en mätning till

Kontakta oss via e-post på bff@socialstyrelsen.se och berätta att du vill mäta din organisations beredskap för förändring.

När deltagarna har fått information om enkäten skickar vi ut en länk och en personlig kod för inloggning till enkäten med e-post. När vi har fått tillbaka de ifyllda enkäterna analyserar vi resultatet. Därefter skickar vi tillbaka en redovisning av resultatet med instruktioner om hur detta kan tolkas. Undersökningen är helt konfidentiell och deltagarna svarar anonymt.

Utvecklingen av enkätverktyget BFF är baserad på forskning

Socialstyrelsen administrerar enkätverktyget BFF i Sverige. Instrumentet, som på engelska heter Organizational Readiness for Change (ORC) är utvecklat av Wayne Lehman, Jack Greener och Dwayne Simpson vid Texas Institute of Behavioral Research vid Texas Christian University (TCU), USA, i början av 2000-talet. Det är utvecklat utifrån skalor som använts i tidigare forskning om organisationsklimat vid TCU.

Ladda ner eller beställ

Informationsmaterial
Om enkätverktyget Beredskap för förändringArtikelnummer: 2013-2-8|Publicerad: 2013-01-01
Beställ
Stöd i arbetet
Stöd i arbetet
Att skapa en grund för evidensbaserad praktik Artikelnummer: 2012-10-16|Publicerad: 2012-01-01
Beställ

Kontakt

Beredskap för förändring (BFF)
Senast uppdaterad:
Publicerad: