HAP (Haschavvänjningsprogrammet)

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.

Målgrupp: Personer över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Personer över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

Syfte

Att påverka droganvändningen, tankemönster samt psykologisk och social kompetens.

Innehåll och genomförande

Metoden är manualbaserad, men behandlaren behöver anpassa sessionerna efter varje persons enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (en form av KBT).

Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande inverkan på kognitiva funktioner, och det följer den farmakologiska utsöndringsprocessens stadier. Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Hemuppgifter ingår i programmet, liksom urinprov för droganalys. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella behov.

  • Medicinsk fas vecka 1–2, med fokus på de medicinska effekterna av cannabis.
  • Psykologisk fas vecka 3–4, med fokus på hur personens psykiska mående påverkas av cannabis.
  • Social fas vecka 5–6, med fokus på att förebygga återfall.

En uppföljning sker efter två till tre månader.

Omfattning och intensitet

Insatsen varierar i interventionsintensitet beroende på ålder och missbrukets frekvens och varaktighet. Det handlar dock om minst sex och högst åtta veckor och minst 18 sessioner. Samtalen är på maximalt 50 minuter och sker enskilt. Det är önskvärt är att närstående deltar i början, mitten och slutet av programmet.

Utbildning och licens

Arbetet förutsätter grundläggande kunskaper om narkotika, beroende och behandlingsarbete samt  särskilda kunskaper om cannabis. Information om utbildning i HAP finns på cannbabisnätverket Cannabisnätverket (cannabisnatverket.se).

Det finns  även en uppdragsutbildning på 3 hp vid Karolinska institutet: Cannabis – förekomst, konsekvenser och behandling.

Kunskap om insatsens effekter

HAP vid behandling av missbruk eller beroende i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård.

Referenser

  • Petrell, B, Blomqvist, J, Lundqvist, T. Ut ur dimman: en uppföljning av Maria Ungdoms cannabisprogram. Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten, Stadsledningskontoret, Stockholms stad, 2005.
  • Manual till Haschavvänjningsprogrammet (HAP).
  • Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Socialstyrelsen, 2014.
Senast uppdaterad:
Publicerad: