Nationell informationsstruktur och nationella informationsmängder

Nationell informationsstruktur, NI, syftar till att ge stöd i att utveckla en patient- och rättssäker informationshantering genom att visa hur hälsodata ska struktureras för att kunna användas, återanvändas och delas på ett effektivt sätt genom hela vård- och omsorgsprocessen.

Sök

NI består av logiska modeller, så kallade nationella informationsmängder (NIM) som är informatiska beskrivningar. En av de stora fördelarna med NI är att strukturen för informationshantering utgår ifrån dagens juridiska regelverk. Modellerna hjälper verksamheter att strukturera sin hälsodata så att den uppfyller lagar och krav för hantering och delning av information inom vård och omsorg.

I juni 2024 kommer ett antal nationella informationsmängder att publiceras i form av utkast. Arbetet fortsätter, och fler informationsmängder kommer att publiceras under hösten 2024.

Lämna synpunkter

Vi tar gärna emot frågor, ändringsförslag eller förslag till vidareutveckling.

Kontakta oss (formulär)