rePULSE

Genom individuella samtal eller samtal i grupp ge barn och vuxna stöd och verktyg till att hantera sina impulser och träna sociala färdigheter.

Målgrupp

Barn, ungdomar och vuxna från 5 år och uppåt.

Syfte

Att genom samtal ge individen stöd och verktyg till att hantera sina impulser, få hjälp med mognadsutveckling och träna på sociala färdigheter.

Innehåll och genomförande

Målgruppen för rePULSE är barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

rePULSE utgår ifrån en grundläggande struktur bestående av tio individuella samtal. Under samtalen ”forskar” man tillsammans kring hur olika tankar, känslor och beteenden hänger samman för att sedan hitta alternativa sätt att agera på. Bristande impulskontroll eller träning av sociala färdigheter, kan vara exempel på teman som samtalen handlar om.

Samtalen genomförs tillsammans med individen av en person som genomgått rePULSE grundkurs – För arbete En till En.

Utöver enskilda samtal kan metoden även genomföras i grupp, klassvis, på en skola.

Metodstöd, utbildning och licens

Metoden ägs av utbildningsföretaget rePULSE AB.

För att genomföra rePULSE krävs att man har gått rePULSE grundkurs. Det krävs inga förkunskaper och kursen är tillgänglig för personal på exempelvis skolor, i socialtjänst och på behandlingshem.

Grundkursen är på tre dagar. Efter de två inledande kursdagarna påbörjar man den praktiska delen av kursen som består av 10 individuella samtal med en individ. Ca 10-12 veckor senare har man den avslutande kursdagen.

Vill man arbeta med rePULSE i klass finns en påbyggnadskurs – För arbete i klass - som sträcker sig över 2 dagar. Den kursen ges också som en grundkurs på 3 dagar, men då får man enbart arbeta med metoden i klass och inte med individuella rePULSE-samtal.

Kurserna kan genomföras både digitalt och fysiskt. De genomförs både som öppna kurser och på uppdrag.

I samband med kurserna får man de grundarbetsmaterial som ingår i metoden.

Mer information om kurserna samt prisuppgifter finns på rePULSE webbplats.

Utbredning

rePULSE anger att metoden har utbildade personer i 260 av Sveriges 290 kommuner. I de flesta av dessa används metoden bland annat inom socialtjänst och skola.

Referenser

Repulse AB

Telefonsamtal representant för rePULSE AB. Oktober 2020

Mer om

Rapport ART/rePULSE Älvkarleby kommun. Slutrapport av projektet. 2009

rePULSE, Skövde kommun

Ryding J. Utvärdering av rePULSE i Grästorps kommun. Högskolan Väst; 2015

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter. SBU; 2020.

rePULSE, Metodguiden, Socialstyrelsen

Publicerad: