Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Barn och unga placerade i hem för vård eller boende

Barn och unga som bor på hem för vård eller boende, HVB, är i en situation där deras hälsa och utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada. HVB-personal har ansvar för att ge dem stöd och skydd, för att minska risken för att de fortsatt kommer till skada och för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Kunskapsstöd för personal på HVB

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete

HVB ansvarar för den dagliga omsorgen av placerade barn och unga. Det innebär såväl stöd och uppmuntran som att sätta gränser och hålla uppsikt. Vi har tagit fram ett kunskapsstöd som vägleder HVB i dessa frågor, både utifrån forskningsbaserad kunskap och juridik.

På HVB ska man kunna känna sig trygg, både som placerad ungdom och som personal. Kunskapsstödet innehåller också vägledning kring våldsförebyggande arbete på HVB och de rättsliga förutsättningarna att agera vid våldsamma incidenter.

Till kunskapsstödet hör även en studiehandledning, en webbutbildning och en introduktion till utbildningspaketet.

Mer om HVB: Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete hos Kunskapsguiden

Kompetensmål för arbete på HVB för barn och unga

Vi har tagit fram kompetensmål för vilka grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt alla som arbetar på HVB för barn och unga behöver ha. Kompetensmålen kan till exempel användas av utbildningssamordnare för att utforma kurser för HVB-personalen, eller av verksamhetsansvariga i arbetet med att utveckla kvaliteten och vid rekrytering av ny personal.

Läs mer och ladda ner kompetensmålen hos Kunskapsguiden

Mer material om HVB

Föreskrifter och allmänna råd
Föreskrifter och allmänna råd

Stödboende för barn och unga 16–20 år

Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd. De har inte behov av vård- och behandlingsinsatser som på HVB och är så mogna och självständiga att familjehem inte heller bedöms som lämpligt. Syftet med placeringen är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett vuxenliv i ett eget boende.

Rapport
Uppföljning och utvärdering av stödboende för barn och unga 16-20Artikelnummer: 2019-10-6438|Publicerad: 2019-10-31
Föreskrifter och allmänna råd

Kontakt

Tomas Lindgren
Senast uppdaterad:
Publicerad: