Krav för att få använda Barns behov i centrum

För att få arbeta med Barns behov i centrum, BBIC, måste socialnämnden ha en BBIC-licens. Den får socialnämnden genom att teckna ett avtal med Socialstyrelsen. Det är bara en socialnämnd som kan få en licens. Alla Sveriges kommuner har BBIC-licens.

BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen.

Licensavtalet för BBIC och BBIC-konceptet beskriver i sin helhet kraven för att få arbeta med BBIC. I Informationsspecifikation för BBIC Bilaga Dokumentationsstöd, finns generella anvisningar om hur dokumentationsstödet ska användas. 

Materialet får inte ändras

BBIC-materialet får inte förändras annat än där det uttryckligen framgår av BBIC-konceptet att det är tillåtet. BBIC-logotypen ska finnas med på alla BBIC-dokument. Socialstyrelsens BBIC-triangeln är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring i triangeln, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida den förändrade triangeln.

Används fram till 21 års ålder

Om ett ärende påbörjats innan den unge fyllt 18 år ska BBIC användas fram till 21 års ålder. Om ett ärende påbörjas efter det att den unge fyllt 18 år får kommunen själv avgöra om BBIC ska användas eller ej.

Kontakt

Barns behov i centrum, BBIC
Senast uppdaterad:
Publicerad: