Provtagning

Provtagning för vissa smittsamma sjukdomar är en viktig del av hälsoundersökningen. Syftet är dels att kunna behandla den enskilde för sjukdomar, dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige.

Smittskyddsläkarföreningen, liksom barn- och skolläkarföreningarna, har preciserat vad som bör ingå i provtagningen. Urvalet har gjorts på grundval av beprövad erfarenhet och har stöd inom internationell medicinsk litteratur.

Ytterligare vägledning om provtagning med anledning av flyktingsituationen finns hos Folkhälsomyndigheten via länk längst ner på sidan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till smittskyddsinsatser. Det innefattar bland annat vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet och mot covid-19.

Ta del av information om smittskyddsinsatser på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Provtagning för vuxna

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg)
 • Hepatit C (anti-HCV)
 • Rubella-serologi (röda hund) för flickor/kvinnor i fertil ålder.
 • MRB-prover. Asymtomatiska personer provtas ej i samband med hälsoundersökning. Provtagning rekommenderas dock vid förekomsten av riskfaktorer som exempelvis sår eller abscesser. Screening sker i samband med slutenvård eller vid besök vid MVC.
 • Tuberkulos (från länder med incidens ≥100 fall per 100 000 invånare och år). Ska  screenas med IGRA. Personer äldre än 35 år behöver bara screenas för aktiv tuberkulos med lungröntgen om ingen särskild riskfaktor som gör att behandling av latent tuberkulos kan vara aktuell, framkommer i anamnesen.

Erbjudande om vaccin till vuxna

 • MRP
 • Difteri-Tetanus (DT)
 • Polio (IPV)

Provtagning för barn upp till 18 år

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg och antiHBs)
 • Hepatit C (antiHCV)
 • Hb
 • F-cystor och maskägg/giardiainfektion, minst två prover rekommenderas (barn upp till 6 år). Prov avseende tarmparasiter rekommenderas framförallt för de barn som kommit från flyktingläger, svåra hygieniska förhållande och barn som är undernärda eller har kronisk diarré. 
 • PKU (barn upp till 8 år)
 • MRB-prover. Asymtomatiska barn provtas ej i samband med hälsoundersökning. Provtagning rekommenderas dock vid förekomsten av riskfaktorer som t.ex. sår eller abscesser. Screening sker i samband med slutenvård eller vid besök vid MVC.
 • Tuberkulos (från länder med incidens ≥100 fall per 100 000 invånare och år). Barn ≥2 år ska screenas med IGRA, barn under 2 år med TST.  

Erbjudande om vaccin till barn upp till 18 år

 • MRP
 • DTaP
 • Polio (IPV)
 • Hib
 • Hepatit B
 • Tuberkulos. BCG-vaccination av barn med familjeursprung i länder med incidens >40 fall/100 000 och år. Komplettering av vaccination rekommenderas till barn som tidigare är ovaccinerade upp till 6 års ålder och så länge barnet är inskrivet på BVC.

För mer information se vaccination av barn och ungdomar, Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten. 

Provtagning efter individuell bedömning

Många nyanlända kommer från områden i världen där en stor del av befolkningen exponeras för infektionssjukdomar som är ovanliga i Sverige. Vilka prover som behöver tas varierar med personens ursprungsland.

Ytterligare provtagning av både vuxna och barn kan därför vara aktuellt efter individuell bedömning av läkare utifrån de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet. Exempel på ytterligare provtagningar:

 • Blodstatus
 • Blodsocker
 • Urin
 • F-odling
 • F-mikro
 • PKU
 • S-ALAT
 • Hepatit A
 • Cystor och maskägg (barn upp till 18 år)
 • Syfilis (vuxna), läs mer om Syfilis hos Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
 • Tuberkulos – både barn och vuxna screenas på indikation, det vill säga ifall det finns misstänkt exponering för tuberkulos under flyktvägen till Sverige, eller vid misstänkta omständigheter i Sverige som trångboddhet, familjer utan fast bostad, gömda barn, eller utifrån anamnes.
Senast uppdaterad:
Publicerad: