Webbinarium om munhälsa i vård och omsorg

Webbinarium

Datum  19 okt - 2022
Tid  08:30 - 09:30
Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur vi tillsammans i vård och omsorg kan skapa förutsättningar för en god munhälsa.

Munhälsa och allmän hälsa har gemensamma bestämningsfaktorer och delar risk- och friskfaktorer. Det finns stark evidens för att infektioner i munnen har samband med olika allmänsjukdomar och att vissa allmänna sjukdomar skapar sämre förutsättningar för en god munhälsa.

En god munhälsa är således central för hälsa och livskvalitet – men vems är ansvaret?

Att en god tandvård är viktig för munhälsan är välkänt. Men att vård och omsorg kan ha en avgörande betydelse för munhälsans utveckling är inte lika självklart. Inte minst gäller detta för socialt och ekonomiskt utsatta och sköra grupper, där en dålig munhälsa ofta är en markör för och ett utfall av ojämlika förutsättningar för hälsa.

Så – en god munhälsa skapas bäst av tandvård, övrig vård och omsorg tillsammans. Genom att individen sätts i centrum och de organisatoriska gränserna överbryggas. Då kan en vård skapas, som baseras på individens behov.

Internationellt uppmärksammas detta av WHO, som tar fram en global handlingsplan för oral hälsa, där en viktig aktivitet är att integrera munhälsa i övriga välfärdssektorer. Även i Sverige pågår en förflyttning mot ökad samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård, bland annat genom utvecklingen mot en nära vård.

På programmet:

• Om integrerad munhälsa internationellt
• Hälsans bestämningsfaktorer
• Evidens för munnen som en del av kroppen
• Förflyttning mot en nära vård

Anmälan

Ingen föranmälan behövs. Du ansluter till webbinariet genom att klicka på den här länken:

https://play.quickchannel.com/play/vcr204w

Den blir aktiv den 19 oktober och blir aktiv cirka 30 minuter innan sändning.

Webbinariet livesänds och kommer att kunna ses i efterhand med svensk text. Delar av webbinariet kommer att hållas på engelska.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom tandvård, hälso- och sjukvård och omsorg – men alla intresserade är välkomna.

Medverkande:

Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen
Richard Watt, professor in Dental Public Health, University College London.
Margareta Kristenson, professor emeritus, överläkare i socialmedicin, Linköpings universitet.
Björn Klinge, senior professor, övertandläkare i parodontologi, vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen
Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd och projektledare Socialstyrelsens uppdrag inom god och nära vård, Socialstyrelsen.
Ragnhild Mogren Svensén, utredare och moderator, Socialstyrelsen

Kontakt

Elisabeth Wärnberg Gerdin, elisabeth.warnberg-gerdin@socialstyrelsen.se
Peter Lundholm, peter.lundholm@socialstyrelsen.se