Webbinarium om våld mot barn med funktionsnedsättning

Webbinarium

Datum  20 okt - 2022
Tid  15:00 - 16:00
Barn med funktionsnedsättning är ofta mer utsatta och riskerar i högre grad än andra barn att utsättas för våld. Barnen behöver bli sedda, förstådda och få den hjälp de har rätt till.

Välkommen till ett webbinarium där du bland annat får fakta om våldet, om riskfaktorer och konsekvenser. Du får också veta hur du kan samtala med barnen och vilka insatser som finns. Ett presentations- och reflektionsmaterial för arbetsgrupper kommer också att presenteras. Materialet syftar till att vara ett stöd i utvecklingsarbetet.

På programmet:

  • Om våldet. Hur vanligt är det? Vad kan göra att barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta? Finns det extra sårbara grupper? Var utövas våldet?  

  • Samtal om våld med barn som har funktionsnedsättning. Om förberedelser och förhållningssätt, att tänka på under samtalet.

  • Samhällets stöd och insatser. Vad kan samhället göra för att förebygga och vid misstanke om våld? 

  • Socialstyrelsens stöd- och informationsmaterial – verktyg att använda i utvecklingsarbete.

Anmälan

Ingen föranmälan behövs, du ansluter till webbinariet genom att klicka på den här länken: https://play.quickchannel.com/play/4udbfyu

Webbinariet livetextas och kommer att kunna ses i efterhand, även i en syntolkad version.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården – men alla intresserade är välkomna.

Medverkande från Socialstyrelsen:

Ann Jönsson, projektledare för regeringsuppdraget om våld mot barn med funktionsnedsättning.

Thomas Jonsland, utredare med ansvar för kunskapsstöd om samtal med barn och barns rättigheter.

Ylva Branting, utredare med fokus på funktionshinder och socialtjänst.

Carin Bergström, utredare och moderator för webbinariet.

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att ta fram ett stöd- och informationsmaterial till socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att öka kunskapen och medvetenheten om våld mot barn med funktionsnedsättning. Även tandvården, som möter nästan alla barn och därmed har goda möjligheter att upptäcka barn som far illa, omfattas av stöd- och informationsmaterialet.

Kontakt

Ann Jönsson, ann.jonsson@socialstyrelsen.se 

Carin Bergström, carin.bergstrom@socialstyrelsen.se