Samverkan för att förebygga skolfrånvaro – fokus på uppföljning

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  8 apr - 2024
Tid  08:00 - 09:00
Välkommen till ett webbinarium om uppföljning av arbetet i skolsociala team eller liknande arbete för att förebygga skolfrånvaro. Vi fördjupar oss i betydelsen av uppföljning för att visa hur samverkan och tidiga insatser kan bidra till att öka närvaron i skolan.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och andra verksamheter kan bidra till att öka närvaron i skolan och till att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede. Med gemensamma insatser kan vi stärka förutsättningarna för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till.

I webbinariet möter du bland annat forskare Malin Gren Landell, utvecklingsledare Daniel Örnberg samt en kommun och en region som delar med sig av konkreta exempel och viktiga erfarenheter av uppföljning.

Länk till webbinariet

Du deltar genom att klicka på länken, ingen anmälan behövs.

Samverkan för att förebygga skolfrånvaro hos barn och unga, med fokus på uppföljning - digitalt frukostseminarium den 8 april 

Seminariet spelas in och kan ses i efterhand.

Program

  • Daniel Örnberg, FoU Socialtjänst i Region Västerbotten ger konkreta exempel på hur arbetet med uppföljning kan läggas upp.
  • Forskaren Malin Gren Landell delar viktiga erfarenheter av uppföljning i arbetet med att främja skolnärvaro.
  • Göteborgsregionen och Sandvikens kommun berättar om hur de följer upp sitt samverkansarbete för att förebygga skolfrånvaro.

Kontakt

Om innehållet: sst@skolverket.se
Om inloggning: filip.mollergren@adapt.se

Se tidigare webbinarie

Starta och arbeta med skolsociala team 

Mer information

Skolsociala team - Socialstyrelsen
Starta och arbeta med skolsociala team - Skolverket