Orosanmälningar om barn – resultat av den nationella kartläggningen

Webbinarium

Datum  25 jan - 2023
Tid  08:30 - 09:30
Socialstyrelsen har för andra gången kartlagt alla orosanmälningar till landets socialtjänster. I webbinariet presenterar vi resultatet och diskuterar utvecklingen de senaste åren.

Presentation i PDF-format 
Frågor från chatten

Syntolkad version: Orosanmälningar om barn – resultat av den nationella kartläggningen

Orosanmälningar är en viktig del i samhällets skyddsnät för barn och unga. De senaste tre åren har det totala antalet anmälningar på ett år ökat från 330.000 till 420.000. År 2021 berördes ungefär vart tionde barn i Sverige av minst en anmälan.

- Vad kan ökningen bero på?

- Vilken oro för barnen är det som uppmärksammas genom anmälningar?

- Vem är det som gör anmälningarna?

Detta är några av de frågor som diskuteras i seminariet som sänds live.

Medverkande

  • Andrea Hormazabal, samordnare för frågor som rör barn och unga
  • Therese Olmsäter, utredare, presenterar kartläggningens resultat
  • Eva Kågström, utredare och sakkunnig om socialtjänstens arbete med att ta emot anmälningar och genomföra utredningar

Rapporten och information om orosanmälningar

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa