Katastrofmedicinskt forum – Välkommen på webbinarium!

Webbinarium

Kostnadsfritt
15 feb - 2022
09:00 - 12:00
Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt möte tisdagen den 15 februari 2022 klockan 9.00 – 12.00 för informationsutbyte om hälso- och sjukvårdens beredskap.

På mötet kommer bland annat pågående arbete med aktuella regeringsuppdrag om hälso- och sjukvårdens beredskap att diskuteras, med ett särskilt fokus på utbildning och övning. Vidare kommer Kunskapscentrum inom katastrofmedicin som verkar på uppdrag av Socialstyrelsen att presentera aktuella frågor inom sina respektive områden.

Förhoppningen är att mötet ska bli ett tillfälle för informationsutbyte och ge möjlighet till dialog om det nationella beredskapsarbetet i hälso- och sjukvården.

Den primära målgruppen för webbinariet är aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn, men även andra intressenter är välkomna att delta. Webbinariet kommer att spelas in och distribueras till deltagarna i efterhand. 

Anmälan

Anmälan sker senast 10 februari via nedan länk.

Anmäl dig här