Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Hemlöshet

Socialstyrelsen tar fram underlag och stöd till kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet.

Personer som befinner sig i hemlöshet är en heterogen grupp. Det som är gemensamt för dem är att de befinner sig i en mer eller mindre osäker boendesituation och har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Stöd till socialtjänsten

Socialstyrelsen tar fram olika stöd och kunskapsunderlag till socialtjänsten

På Kunskapsguiden hittar du mer om hemlöshet

På Kunskapsguiden finns mer att läsa om hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarknaden. Där beskrivs socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka hemlöshet och ge stöd till enskilda.
Läs mer på kunskapsguiden.se

Stöd till socialtjänsten att förebygga avhysningar

En person som har blivit avhyst från sin bostad har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen. Socialtjänsten har en viktig roll för att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för hur socialtjänsten kan arbeta och samverka för att förebygga detta.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Socialstyrelsen kartlägger hemlösheten i landet

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993 (på uppdrag av regeringen). Den senaste nationella kartläggningen av hemlöshet genomfördes 2017. I Socialstyrelsens definition av hemlöshet ingår akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden. Den sekundära bostadsmarknaden innebär att kommunen står för bostaden och hyr ut i andra hand.

Rapporten Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktär

Antal hemlösa per kommun och län 2017

Antal hemlösa efter åldersgrupp 2017

Öppna jämförelser för verksamhetsutveckling

Socialstyrelsens öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Jämförelserna kan vara ett stöd för huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra sina verksamheter. Här finns indikatorer och resultat om socialtjänstens arbete med att motverka hemlöshet.

Öppna jämförelser – motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Hit kan du vända dig som privatperson

Om du vill söka stöd och hjälp hos socialtjänsten ska du vända dig till socialtjänsten i din kommun.

SKL:s lista med alla kommuners webbplatser

Om du har juridiska frågor inom området socialtjänst kan du kontakta Socialstyrelsens upplysningstjänst.

Om du har klagomål på socialtjänsten ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har också en upplysningstjänst som svarar på frågor.

Socialtjänstens och den enskildes ansvar

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att människor som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. För att få rätt till bistånd krävs att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Reglerna i socialtjänstlagen (SoL) innebär att var och en i första hand är skyldig att försörja sig själv och sin familj inom ramen för sin förmåga. I detta ingår också ansvar för att ordna bostad, vilket innebär att den bostadslöse själv får söka bostad via bostadsförmedling, bostadsföretag, andrahandsförmedlingar eller på annat sätt försöka ordna sin bostadssituation.

Om du vill söka stöd och hjälp hos socialtjänsten ska du vända dig till socialtjänsten i din kommun.

SKL:s lista med alla kommuners webbplatser