Man tränar med hantel hos sjukgymnast

Viktigt att utveckla användningen av rehabiliteringsplaner för cancerpatienter

Publicerad:
Idag är inte cancerrehabiliteringen jämlik. Det kan bero på att hälso- och sjukvården inte identifierar patientens rehabiliteringsbehov eller inte upprättar en individuell rehabiliteringsplan.

För att utveckla arbetet med rehabilitering är det viktigt att kunna följa upp i vilken utsträckning planer används. Det blir möjligt genom att hälso- och sjukvården använder och dokumenterar fyra av de åtgärdskoder som beskriver när en rehabiliteringsplan upprättas, följs upp, uppdateras respektive avslutas.

– Nu har Socialstyrelsen har tagit fram anvisningar som underlättar en enhetlig användning av dessa åtgärdskoder. ­När koderna används bidrar det till att det på lokal, regional och nationell nivå systematiskt går att följa upp i vilken utsträckning patienter får en rehabiliteringsplan. Något som kan ligga till grund för utveckling av cancerrehabiliteringen säger, Catarina Jansson, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer på sidan om Åtgärdskoder för rehabiliteringsplan