Närbild på två händer.

Underlag till utvecklad demensstrategi överlämnas till regeringen

Publicerad:
Tandvård och munhälsa, hälso- och sjukvård och förebyggande insatser är områden som utvecklas i underlaget till en utvecklad demensstrategi som överlämnas till regeringen den 29 februari.

Cirka 150 000 personer i Sverige lever med en demenssjukdom i dag och antalet ökar i takt med att vi lever allt längre. Därmed ökar kraven på resurser, kompetens och forskning inom vård, omsorg och tandvård.

Det går inte att bota demenssjukdom men det går att med olika läkemedel och vård- och omsorgsinsatser lindra symtom, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Sedan den tidigare strategin beslutades år 2017 har bland annat tandvård, hälso- och sjukvård och förebyggande insatser fått ökad betydelse.

Det går att stärka hjärnhälsan

Risken att utveckla demenssjukdom är kopplad till kön, ärftliga faktorer och miljöfaktorer. I miljöfaktorer ingår en persons livsstil och den går att påverka. Svenska studier visar att det går att förebygga minnesproblem och stärka sin hjärnhälsa genom att:

 • ändra sina matvanor
 • vara fysiskt och socialt aktiv
 • utmana sig med olika typer av hjärngympa
 • ha koll på sina hjärt- och kärlvärden.

Primärvårdens roll och nya läkemedel

Det finns bristande kunskap om demenssjukdomar hos yrkesgrupper som arbetar med personer med demenssjukdom. Inom primärvården kan det bidra till att demenssjukdom inte upptäcks.

De allra flesta personer med demenssjukdom är över 65 år, varav merparten är över 80 år. De har ofta flera sjukdomar samtidigt och det är viktigt att primärvården ges stöd och resurser som är anpassade för detta.

Snart kan det finnas nya läkemedel tillgängliga för patienter som är i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Det kommer att medföra stora kostnader och krav på specialistkompetens inom hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att skapa beredskap och bevaka kunskapsläget kring läkemedel, blodtester och digitala diagnosverktyg för Alzheimers sjukdom.

Samverkan för munhälsa

Numera behåller äldre personer ofta sina tänder länge. Vård och omsorgspersonal har en viktig roll i att förebygga och följa upp munhälsan och vid behov kontakta tandvårdspersonal. Att tidigt upptäcka om någon slutar gå till tandvården och snabb erbjuda stöd är också avgörande för att bevara en god munhälsa. Därför är nära samverkan mellan vård, omsorg och tandvård avgörande för personer med demenssjukdom som ofta är beroende av insatser från flera håll.

De sju områden som finns i den nuvarande demensstrategin är fortfarande aktuella och har därför uppdaterats. I det nya underlaget ges också förslag på vad som bör prioriteras i det strategiska arbetet framöver inom områdena:

 • Samverkan
 • Personal
 • Kunskap och kompetens
 • Uppföljning och utvärdering
 • Anhöriga och närstående
 • Samhälle
 • Digitalisering och välfärdsteknik.