Folksamling i tunnelbanan.

Rapport om ökat tillgängliggörande av läkemedlet naloxon lämnas över

Publicerad:
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att aktivt stödja så att fler får tillgång till läkemedlet naloxon, som kan häva opioidöverdoser, och att öka kunskapen om läkemedlet. I dag lämnar myndigheten över sin slutredovisning till regeringen.

Socialstyrelsen har haft ett treårigt regeringsuppdrag att arbeta för ett ökat tillgängliggörande av naloxon, ett läkemedel som kan häva opioidöverdoser och därmed minska antalet opioidrelaterade dödsfall. Detta uppdrag där flera områden utretts lämnas i dag över till regeringen.

En viktig del har handlat om möjligheten att klassificera naloxon i nässprayform som receptfritt. I veckan kom beskedet att Läkemedelsverket fattat beslut om att godkänna naloxon som ett receptfritt läkemedel. Det innebär att man kommer kunna köpa naloxon utan recept på apotek.

– Vi välkomnar beslutet att motgiftet naloxon nässpray nu kan bli receptfritt. Det är något som vi gemensamt haft som ett mål genom hela arbetet och en viktig del i arbetet för att minska narkotikarelaterad dödlighet, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen. 

Ett annat led i Socialstyrelsens arbete har varit att uppdatera och ta fram nya kunskapsstödjande material om naloxon, vilka publicerades förra sommaren.

– Sedan dess har myndigheten sett en ökad nerladdning av det kunskapsstödjande materialet, vilket är positivt. I samband med att naloxon nu blir receptfritt kommer ytterligare anpassat material att tas fram som kommer ligga till grund för utbildningsmaterial på apoteken där personalen ska informera kunder, säger Maria Hilberth.

Tillgänglighet i ambulanssjukvården

Ytterligare en del i uppdraget har handlat om att se till att naloxon finns tillgängligt i alla ambulanser. I samarbete med Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan har Socialstyrelsen gjort en översyn och säkerställts att naloxon ingår i behandlingsriktlinjerna för opioidförgiftningar inom ambulanssjukvården.

En annan fråga har handlat om hur verksamheter utanför hälso- och sjukvården kan dela ut naloxon, exempelvis inom kriminalvården. Intagna inom kriminalvårdsanstalter och häkten löper särskilt hög risk för opioidförgiftning i samband med permission eller frigivning. I rapporten presenteras flera utmaningar och lösningsförslag för att tillgängliggöra naloxon nässpray inom Kriminalvården.

– Ett uppdrag till Kriminalvården att tillhandahålla naloxon nässpray presenteras som det mest effektiva lösningsförslaget i nuläget, säger Maria Hilberth.

Fakta om naloxon

Varje år dör flera hundra personer i Sverige av opioidförgiftningar. Naloxon är ett motgift mot heroin och andra opioider som kan häva en förgiftning. Genom att göra naloxon mer tillgängligt kan fler liv räddas.

Ett av målen i den nationella ANDTS-strategin är att färre personer ska dö av narkotika. Därför har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att föreslå insatser som gör att fler får tillgång till läkemedlet naloxon, som kan häva opioidöverdoser, och att öka kunskapen om läkemedlet.

Enligt statistik från E-hälsomyndigheten har förskrivning av naloxon nässpray ökat över tid. Från 2020 till 2023 har förskrivning ökats med cirka 30 procent. Länen med störst förskrivning är Stockholm och Skåne.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer som riskerar överdoser av opioider, och att förskrivningen ska kombineras med en utbildningsinsats. I de flesta regioner i dag finns så kallade naloxonprogram, som kombinerar förskrivning och utdelning av naloxon med utbildning.

Slutrapport
Regeringsuppdrag att stödja ett ökat tillgängliggörande av naloxonArtikelnummer: 2024-3-9011|Publicerad: 2024-03-21

Mer hos oss