Tandläkare samtalar med patient

Personer med skadligt bruk eller beroende får mer sällan tandvård

Publicerad:
Personer med skadligt bruk eller beroende får mer sällan tandvård än den övriga befolkningen. De får även läkemedel som innehåller opioider utskrivna i högre utsträckning än andra. Det visar Socialstyrelsens årliga uppföljning av ANDTS-strategin.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten följer regelbundet upp målen i den nationella ANDTS-strategin, det vill säga strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Årets uppföljning från Socialstyrelsen visar att personer med långvarigt skadligt bruk eller beroende mer sällan får tandvård än den övriga befolkningen. Många besöker bara tandvården akut.

– Dessa personer har sämre munhälsa än andra, det vill säga att de har fler skadade och saknade tänder. De skulle alltså behöva tätare besök i tandvården och mer förebyggande tandvård än andra, men tvärtom får de mer sällan sina tänder undersökta. Dålig munhälsa påverkar både hälsan och välbefinnandet, och kan även innebära ett socialt problem, säger Peter Lundholm, sakkunnig tandläkare på Socialstyrelsen.

Förskrivningen av opioder har minskat

Socialstyrelsen ansvarar för att följa upp de delar av ANDTS-strategin som gäller vård, omsorg och tandvård. Matilda Hansson har varit projektledare för årets uppföljning:

– Vi har sett att personer med skadligt bruk eller beroende oftare än andra får läkemedel som innehåller opioider utskrivna, av både läkare och tandläkare. Men tittar vi generellt minskar förskrivningen av opioider. Även förskrivningen av höga doser har minskat. Det handlar om personer som i genomsnitt får mer än den dubbla rekommenderade dygnsdosen, många gånger under flera år. Särskilt glädjande är att sådana höga doser inte längre förskrivs till barn.


Opioider används som smärtstillande läkemedel och är beroendeframkallande. Långvarig användning och höga doser innebär ökad risk för beroende. Opioider är en vanlig orsak till läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Ett av fem för tidiga dödsfall kan kopplas till alkohol, narkotika eller tobaksrökning

Årets uppföljningar från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten visar sammantaget på stora skillnader mellan grupper i samhället när det gäller skadligt bruk eller beroende. Ett av fem för tidiga dödsfall kan kopplas till alkohol, narkotika eller tobaksrökning.

Uppföljningarna pekar på vikten av att

  • prioritera det breda förebyggande arbetet
  • anpassa insatserna efter olika gruppers behov
  • förbättra patienters och brukares inflytande
  • öka tillgängligheten till vård och stöd.

– Med ett väl utvecklat ANDTS-arbete kan både hälsan i befolkningen bli bättre och samhällets kostnader minska, säger Matilda Hansson, utredare på Socialstyrelsen.