Äldre person tar piller ur dosett, närbild.

Nytt avtal om beredskapslagring av läkemedel i hamn

Publicerad:
Vid en händelse av kris och krig är det viktigt att hälso- och sjukvården har tillgång till läkemedel. För att stärka Sveriges beredskap har Socialstyrelsen därför, i samarbete med Försvarsmakten, skrivit avtal med Apoteket AB, för att säkra beredskapslagring av vissa läkemedel.

Detta initiativ är en del av lösningen för uppdraget att köpa in och lagra sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård. Avtalet innebär i korthet att Apoteket åtar sig att lagerhålla och omsätta vissa utvalda läkemedel i beredskapssyfte.

– Vi har ingått avtal med en kompetent aktör som ska stödja oss i vårt uppdrag och känner oss säkra att omsättningslagring är rätt strategi, säger Elma Tajic, tillförordnad enhetschef på enheten för försörjningsberedskap.

Vid händelse av kris kommer lagret att nyttjas. Det finns en flexibilitet i avtalet som ger möjlighet att anpassa det avtalade sortimentet utifrån samhällets behov. Genom detta avtal stärks beredskapen utan att riskera onödig kassering av läkemedel.

Läs mer om Socialstyrelsens arbete med försörjningsberedskap