Äldre par håller hand.

Ny webbplats för att höja socialtjänstens kunskap om AI

Publicerad:
På den nyligen lanserade webbplatsen aisocialtjanst.digg.se kan du som arbetar med verksamhetsutveckling och innovation inom socialtjänsten få konkret hjälp med att komma igång med AI som en del av digitaliseringen.

Webbplatsen innehåller kunskapshöjande material för kommunernas socialtjänst inom området artificiell intelligens (AI). Här finns användbara länkar till befintliga stöd, verktyg, nätverk, forskning och fördjupning. Här finns också berättelser från de kommuner som redan börjat utforska AI-lösningar inom socialtjänsten.

Webbplatsen är resultatet av ett samarbete mellan Digg, Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten. Syftet är att höja kunskapsnivån hos kommunernas socialtjänst inom AI.

Mer information

Du hittar mer information på Diggs webbplats: AI för socialtjänsten

och på Kunskapsguiden.se på sidan Vad är e-hälsa