Två sjuksköterskor tittar på en datorskärm.

Fyra hälsocentraler i Norrbotten testar modell för distansmonitorering

Publicerad:
Socialstyrelsen utvecklar tillsammans med Region Norrbotten en modell för implementering av distansmonitorering. Idag är närmare 200 patienter anslutna till distansmonitorering vid fyra hälsocentraler i Norrbotten.

Distansmonitorering, även kallat egenmonitorering, innebär att patienten hemifrån själv eller med assistans mäter, registrerar och delar information om sin hälsa med hälso- och vårdcentral eller sjukhus. På så sätt kan patienten undvika akuta och oplanerade vårdkontakter och samtidigt bli mer delaktig i sin vård.  

EU-projekt ska ge stöd för alla regioner

Det är genom EU-projektet CIRCE-JA som Socialstyrelsen tillsammans med Region Norrbotten tar fram kunskap om hur man på bästa sätt kan införa distansmonitorering i primärvården. I projektet anpassas en modell som varit framgångsrik i Spanien till förhållandena på svenska hälso- och vårdcentraler. Resultatet ska bli ett stöd för implementering av distansmonitorering som kan användas av alla regioner i Sverige.

– Likheterna mellan primärvården i Galicien i Spanien och primärvården i Norrbotten har hittills varit fler än olikheterna. För att få till ett bra införande har vi bland annat jämfört lokala förutsättningar såsom tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal, patientunderlag, infrastruktur och ekonomi, säger Sofi Nordmark, projektledare och utredare på Socialstyrelsen.

Fokus på patienter med högt blodtryck samt hjärtsvikt

Sedan början av året är hälsocentralerna i Jokkmokk, Pajala och Övertorneå samt Stadsvikens hälsocentral i Luleå igång med pilotprojektet. I januari utbildades personalen vid de fyra hälsocentralerna. Specifikt berörda patienter fick muntlig, skriftlig och visuell information om distansmonitorering.  Idag är närmare 200 patienter anslutna till distansmonitoreringen. Den största gruppen patienter är mellan 55–69 år, därefter kommer de som är 70–84.

– Vi startar med fokus på ett fåtal diagnoser, precis som de har gjort i Spanien. Det är i första skedet personer med högt blodtryck samt hjärtsvikt som är aktuella för distansmonitorering, säger Susan Norberg, projektledare i Norrbotten.

Stärker ett personcentrerat förhållningssätt

I projektet ingår löpande kunskapsutbyten med övriga EU-länder som ingår i projektet som kallas för CIRCE-JA. Projektet syftar till att överföra sex olika ”bästa praxis” till totalt 45 olika platser i 12 länder i Europa. Region Norrbotten är först ut av samtliga länder med att starta piloterna.

– Genom EU-samarbetet får vi mer kunskap om hur primärvården kan använda innovativa vårdmodeller som kan förbättra hälsan, öka delaktigheten och stärka ett personcentrerat förhållningssätt i vården. Detta går hand i hand med omställningen till god och nära vård, säger Sofi Nordmark.