Närbild på bebis som håller sin hand runt pappas pekfinger.

Förslag till nationell plan för förlossningsvården överlämnad till regeringen

Publicerad:
Socialstyrelsens förslag till nationell plan för vård vid graviditet, förlossning och tiden efter har nu överlämnats till regeringen. Under 2024 kommer Socialstyrelsen att fortsätta att utveckla planen i vissa delar.

Förslaget till nationell plan riktar sig främst till regeringen och beslutsfattare i regionernas ledning och ska ge en tydlig inriktning för utvecklingen av vården under graviditet, förlossning och tiden efter.

Socialstyrelsen föreslår sex prioriterade utvecklingsområden

I förslaget till nationell plan lyfter Socialstyrelsen fram sex prioriterade utvecklingsområden som behöver stärkas och utvecklas nationellt.

  1. Mer sammanhållen vårdkedja

  2. Stärkt vård till gravida och nyförlösta med särskilda behov

  3. Stärkt kompetensförsörjning

  4. Ökad tillgång till aktuell kunskap

  5. Mer samordnad och jämlik förlossningsvård

  6. Stärkt och utvecklad eftervård

För varje område har mål, mått och indikatorer för uppföljning tagits fram.

Socialstyrelsen har fått ett förlängt uppdrag för att inhämta synpunkter på förslaget till nationell plan och ta fram prestationsbaserade mått för utveckling av vården.

Ta del av förslaget till nationell plan här

Planen kompletterar det samlade nationella stödet

I december publicerade Socialstyrelsen ett samlat nationellt stöd inklusive nationella riktlinjer för mödrahälso- och förlossningsvården. Det samlade stödet består av prioriteringsstöd för chefer på olika nivåer och kunskapsstöd till vårdpersonal. Förutom nationella riktlinjer finns även indikatorer för uppföljning, och ett nationellt basprogram för graviditetsövervakning. Förslaget till nationell plan kompletterar det samlade stödet och innehåller mål för en långsiktig utveckling.

Ta del av det samlade stödet för mödrahälsovården och förlossningsvården

Webbinarium 8 februari om nationella riktlinjer

Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om de nya nationella riktlinjerna för vård vid graviditet, förlossning och tiden efter, med fokus på prioriteringsstödet för beslutsfattare. Webbinariet vänder sig främst till beslutsfattare inom mödrahälso- och förlossningsvård, men alla intresserade är välkomna att delta. Läs mer och anmäl dig här