Ser du mig?

Barn som på nära håll ser sin förälder eller annan nära vuxen gå igenom svårigheter behöver få veta vad som händer. Du som arbetar i hälso- och sjukvården kan göra stor skillnad för barn som anhöriga.

En sjuksköterska rör en ung flickas hand
Om barn som anhöriga
När en förälder har allvarliga svårigheter i sitt liv får det konsekvenser för förmågan att ta hand om sitt barn.
En pojke i tonåren tittar rakt in i kameran med en känslosam blick
Hälso- och sjukvårdens ansvar
Läs mer om den lagstiftning och de bestämmelser som rör hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som anhöriga.
En sjuksköterska pratar med sjukvårdspersonal
Säkra stödet till barn som anhöriga
Läs mer om hur du kan uppmärksamma barn som anhörigas behov av information, råd och stöd.
En sjuksköterska visar en pojke i tonåren en broschyr i ett mottagningsrum
Informationsmaterial
Här finns informationsmaterial som du som arbetar i hälso- och sjukvården kan använda för fördjupa dina kunskaper.